16. september 2022 – 15. januar 2023

VILHELM LUNDSTRØM. FARVENS OG FORMENS FORNYER

Vilhelm Lundstrøms monumentale malerier kredser om især to motiver, opstillingen af hverdagsobjekter og den kvindelige nøgenmodel. Som oftest er motiverne holdt i stramme, stiliserede kompositioner, og farverne så velovervejede, at de brænder igennem med en nærmest ikonisk kraft. Udstillingen belyser Lundstrøms udvikling fra de unge år som kunstens ”enfant terrible” til de modne år som professor ved kunstakademiet. Lundstrøms navn er synonym med dansk modernisme, og det er ikke uden grund, for han prægede sin generation – herunder også møbelarkitekten Finn Juhl, hvis hus i dag er en del af Ordrupgaards samling.

 

Det er bemærkelsesværdigt, at Vilhelm Lundstrøm (1893-1950) hører til blandt de bedst kendte danske modernister, eftersom hans værk, lig Picassos, falder i en række skarpt afgrænsede perioder, der hver især er præget af markante stilistiske nybrud. Gennemgående er dog forankringen i farvens og formens potente virkemidler samt en stræben efter et rent og dekorativt maleri frem for en naturalistisk gengivelse af virkeligheden.

”… for Resten forsøgte vi ogsaa at gøre vore Billeder helt anonyme eller upersonlige… Det var Simpelhed og malerisk Orden, vi forsøgte at arbejde os henimod, og så mente vi ogsaa, at vi ad den Vej kunne naa frem til en Slags endelig og fuldendt Skønhed”, udtalte Lundstrøm i 1939 i et tilbageskuende interview.

Med en kronologisk indgangsvinkel viser udstillingen Lundstrøms kunstneriske udvikling fra de tidlige, kubistisk inspirerede collager efterfulgt af de ekspressive ”krøllede billeder” og sidenhed af purismens indtog i 1924. Herefter finder han sit kendte, rolige udtryk i ”den monumentale blå periode”, der kulminerer med den store udsmykningsopgave til Frederiksberg Svømmehal. Udstillingens sidste del tager afsæt i 1930’erne, hvor ovenstående afløses af en mere kulørt palet samt et blødere formsprog.

At Lundstrøm havde stor indflydelse på Finn Juhl (1912-1989) som arkitekt og møbeldesigner, samt at værker af Lundstrøm fortsat kan opleves i Finn Juhls hus på Ordrupgaard, giver udstillingen en særlig dimension. Juhl var især optaget af kunstnerens sene værker og inddrog dem sågar som et tilbagevendende element i sine møbeludstillinger.

Det er nær ved tredive år siden, hovedstadsområdet sidst har kunnet opleve en så omfattende udstilling med Lundstrøm. Ordrupgaard ønsker derved at udbrede kendskabet til Lundstrøms på én gang let tilgængelige og uudgrundelige værk over for et nutidigt publikum. Med på udstillingen er værker fra private samlinger, der ikke tidligere har været vist offentligt.

Udstillingen er skabt af Anne-Birgitte Fonsmark, direktør for Ordrupgaard og Morten la Cour, inspektør på Ordrupgaard.

Katalog med tekst af Morten la Cour.

 

Udstillingen er gavmildt støttet af:

Aage og Johanne Louis Hansens Fond, Den Danske Forskningsfond, Dr. Margrethe og prins Henriks fond, Jørgen Krygers og Anne Ammitzbølls Fond, Knud Højgaards Fond, Ernst B. Sund Fonden, Arne V. Schleschs Fond, Bodil Pedersen Fonden og Gangstedfonden

 

Vilhelm Lundstrøm, Opstilling med kander, efter 1930. Kunstmuseum Brandts