Ved bestilling af højtopløselige farvefotos udfyldes nedenstående formular og sendes til ordrupgaard@ordrupgaard.dk. Alle værker fra Ordrupgaards samling kan findes på Kunstindeks Danmark, www.kulturarv.dk/kid.

Vær opmærksom på, at der for visse værker kan gælde særlige regler for ophavsret. For mere information om ophavsret eller ønske om rettigheder til brug kontaktes Copydan Billedkunst.

Fotobestilling

Modtageradresse

Faktureringsadresse (hvis forskellig fra modtageradresse)

Værk

Formål

Reproduktionsbetingelser

 1. Et eksemplar af den publikation, hvori reproduktionen forekommer, skal uopfordret sendes vederlagsfrit til museet.
 2. Kunstnerens navn, værkets titel, datering, teknik og mål samt ”Ordrupgaard, København” og fotografens navn skal tydeligt angives i publikationen.
 3. Reproduktionen må ikke uden særlig tilladelse beskæres, overtrykkes eller gøres større end originalen. Enhver reproduktion skal være en tro gengivelse af originalen.
 4. Ordrupgaard forbeholder sig retten til at kræve et prøvetryk af reproduktionen forud for udgivelsen. Ordrupgaard kan tilbagekalde reproduktionstilladelsen, såfremt kvaliteten er under den standard, Ordrupgaard har fastsat.
 5. Tilladelsen gives alene til brug af fotografiet til ovennævnte formål og omfatter ikke kunstnerens (eller arvingers) eventuelle ophavsret. Museet opfordrer til, at man kontakter VISDA Billedkunst, København, desangående.
 6. Fotomaterialet må ikke genanvendes eller overdrages til tredjemand uden museets skriftlige samtykke.
 7. Elektronisk lagring af materialet er kun tilladt i den periode, hvor elektronisk håndtering i forbindelse med produktionen er nødvendig. Dvs. at alle digitale gengivelser af museets værker skal slettes umiddelbart efter brug.
 8. For elektroniske publikationer gælder det, at fotomaterialet maksimalt må vises i størrelsen 320x240 pixels og må kun formidles i en opløsning på 72 dpi eller derunder. Løbetiden på online publikationer er 2 år, hvorefter ny tilladelse skal indhentes.
 9. Såfremt der ønskes reproduktion af en detalje fra et værk, kræver det specifik tilladelse. Hvis ansøgningen imødegås, skal det fremgå, hvorfra detaljen stammer (jf. pkt. 2).
 10. Tilladelsen til reproduktion træder først i kraft, når gebyret er fastsat og betalt. Ordrupgaard forbeholder sig retten til at tilbagekalde en tilladelse, såfremt det aftalte gebyr ikke bliver betalt.
 11. Det aftalte gebyr skal være betalt inden 30 dage.

Når vi har modtaget det udfyldte skema, kontakter vi vores fotograf, der sender den ønskede reproduktion sammen med fakturaen.