18. maj – 4. september 2022

PETER HANSEN
JEG MALER DET, JEG SER 

Med hele 68 værker præsenteres fynbomaleren Peter Hansen som en fremragende kolorist og fortæller.

…jeg maler simpelthen det jeg ser, kan man overhovedet andet…”, skrev kunstneren engang om sit arbejde. Peter Hansen (1868-1928) malede muligvis blot ’det han så’, men han gjorde det med en stærk koloristisk forståelse, og i sine bedste værker formåede han med enkle midler og helt usentimentalt at fremhæve det banale og rustikke i en sådan grad, at flere malerier har opnået en nærmest ikonisk status.

Peter Hansens værk optager en selvfølgelig og central plads i Ordrupgaards samling af dansk kunst. Han gik nemlig i skole med Ordrupgaards stifter, den jævnaldrende Wilhelm Hansen, og livet igennem bevarede de et venskab, der blandt andet lagde kimen til Wilhelm Hansens kunstinteresse. Med 15 værker er Peter Hansen den fynbo, der fylder mest i samlingen. Et fællesskab for de to har blandt andet været respekten for det støt og flittigt arbejdende menneske.

Peter Hansen blev født i Faaborg og vekslede siden sin tid mellem den fynske fødeby om sommeren og området omkring Enghave Plads i København om vinteren. Dagliglivet var Peter Hansens foretrukne motiv, om det så var legende børn eller arbejdere på bænken. Han var dog aldrig ude i et egentligt socialt ærinde. Tværtimod skildrede han blot nøgternt udsnit af virkeligheden baseret på en fascination af lys og farver, og han formåede som få at indfange øjeblikket.

Således fremmanede han stemninger fra Faaborg og København samt sine mange rejser til Italien. Med lysende friskhed og kompositorisk rytme fornemmer vi stadig det bølgende korn, lydene i skolegården, karrusellens snurren og arbejdernes mas på markerne. I denne store retrospektive udstilling viser vi, at Peter Hansens værk står lyslevende og stærkt i dag næsten 100 år efter hans død.

Udstillingen følger museets tidligere præsentationer af fynbomalerne som bl.a. Fritz Syberg og Anna Syberg samt Alhed og Johannes Larsen.

Udstillingen er støttet af:

Knud Højgaards Fond, Axel Muusfeldts Fond, Beckett-Fonden, Jørgen Krygers og Anne Ammitzbølls Fond, William Demant Fonden, Bestles Fond, Den Faberske Fond, Dansk Tennis Fond, Arne V. Schleschs Fond, Toyota-Fonden, Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond, Gangstedfonden og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat.

Peter Hansen, Legende børn på Enghave Plads. 1906-1908. Faaborg Museum

Peter Hansen, På isen bag byen Fåborg. 1901. Statens Museum for Kunst