29. juni – 5. oktober 2008

GUSTAVE CAILLEBOTTE. MIDT I IMPRESSIONISMEN

Gustave Caillebotte (1848-1894) er en af den franske impressionismes mest betydningsfulde skikkelser på linje med Claude Monet, Auguste Renoir og Camille Pissarro. Alligevel vil han være et nyt bekendtskab for en stor del af det danske kunstpublikum.

 

Caillebotte voksede op i Paris i en særdeles velstillet familie. Denne velstand gjorde, at han kunne bruge al sin tid på impressionismen. Caillebotte er især blevet kendt som mæcen for impressionisterne og som skaber af en af de største samlinger af deres kunst, som han ved sin død efterlod til den franske stat. Han promoverede deres kunst og arbejdede stædigt for at etablere udstillinger med deres billeder.

Først og fremmest var Caillebotte dog maler. Hans velstand gjorde imidlertid, at han ikke havde brug for at sælge sin egen kunst, og hans værker forblev derfor hos familien og uden for offentlighedens rækkevidde. Efter hans tidlige død, gled hans navn derfor i baggrunden, og selvom han inden for de seneste ti år er blevet genopdaget med en række vigtige udstillinger i udlandet, er han et ukendt navn i Danmark. Han er primært blevet kendt som maler af datidens moderne metropol, Paris.

Med udstillingen på Ordrupgaard og Kunsthalle Bremen er det intentionen at udforske det særegne i Caillebottes bidrag til impressionismen ved for første gang at fokusere på hans passion for vand.

Gustave Caillebotte

Gustave Caillebotte, Canotiers ramant sur l’yerres, 1877. Privateje

Gustave Caillebotte, Le pont de l’Europe, 1876. Petit Palais, Geneva

Gustave Caillebotte, Pêche à ligne, 1878. Privateje

Gustave Caillebotte, Vue prise à un balcon, ca. 1880. Van Gogh Museum