21. januar – 9. maj 2010

EMIL NOLDE OG DANMARK

I foråret 2010 præsenterer Ordrupgaard den eftertragtede og verdensberømte tysk-danske ekspressionist Emil Nolde (1867-1956) og hans farvestrålende blomsterhaver, glødende landskaber og underfundige fantasivæsener. Der har i årenes løb været arrangeret mange udstillinger om ham internationalt såvel som i Danmark, men det er første gang, der laves en udstilling om Emil Nolde og Danmark.

 

Udstillingen belyser de forskellige facetter af Noldes relation til Danmark – opvæksten som bondesøn i det

dansk-tyske grænseland, de hyppige ophold i Danmark samt ægteskabet med danske Ada Vilstrup, men først og fremmest præsenteres en række af de billeder, der på den ene eller anden måde er knyttet til det danske.

Udstillingen tager udgangspunkt i Noldes ophold i København i 1900-01. Her beundrede han danske kunstnere som Skovgaard, Hammershøi og Willumsen, og det var her, han traf beslutningen om at blive billedkunstner. Udstillingen viser på den ene side værker, der udspringer af de forskellige danske lokaliteter Nolde besøgte som København, Hundested, Lild Strand og Als. På den anden side vises det, hvordan kunstneren videreudviklede de motiver, som han forbandt med det nordiske: Det eventyrlige, det fantastiske og det groteske.

Der præsenteres omkring 50 malerier og mere end 100 arbejder på papir (akvareller, tegninger og grafik) fra hele kunstnerens virkeperiode. Hovedparten af Noldes værk findes i dag på Nolde Stiftung Seebüll, og størstedelen af udstillingens værker udlånes derfra. Udstillingen arrangeres i tæt samarbejde med Nolde Stiftung Seebüll og Kunsten i Aalborg, hvor den blev vist i perioden september 2009 til januar 2010.

Emil Nolde, Møde på stranden, 1920. Nolde Stiftung Seebüll

Emil Nolde, Herbstmeer VII, 1910. Nolde Stiftung Seebüll

Emil Nolde, Knippelsbro, Kopenhagen, 1901. Nolde Stiftung Seebüll

Emil Nolde, Nadveren, 1909. SMK