1830–1903

Camille Pissarro

Camille Pissarro var den ældste i gruppen af impressionistiske malere. Han deltog i alle de otte legendariske impressionistudstillinger og kom til at indtage en slags kunstnerisk faderrolle i forhold til bl.a. Gauguin. Centralt for hans maleri er den meget konsekvente udforskning af, hvad man kunne kalde en klassisk impressionisme, kun afbrudt af en periode i slutningen af 1880’erne hvor han for en tid sluttede sig til pointilisterne.

Camille Pissarro

Blomstrende blommetræer, Éragny

1894

Olie på lærred

60 x 73 cm

Olie på lærred

60 x 73 cm

1894

Pissarro beskæftigede sig fortrinsvis med de nære, udendørs omgivelser. Han var interesseret i at vise dagligdagslivet omkring familiens hus, i landsbyen eller på marken. Hans malerier er tit pittoreske på en måde, der tildels er inspireret af Corot og Millet.

I 1884 bosatte Pissarro sig med sin familie i Éragny nordvest for Paris. Motivet her er fra husets have, og viser den badet i et flimrende forårslys. Koncentrationen er lagt omkring lysspillet i de blomstrende frugttræer, og Pissarro har til fulde udnyttet den impressionistiske tekniks gennemslagskraft.

Motivverden: Landskaber og havebilleder, billeder af landarbejdere, bybilleder og portrætter.

Stilart: Impressionisme

Camille Pissarro

Rue Saint-honoré, sol, morgen. Place du Théâtre Français

1898

Olie på lærred

65,5 x 54 cm

Olie på lærred

65,5 x 54 cm

1898

I de sidste ti år af sit liv malede Pissarro mange storbymotiver. Han lejede sig fx ind på hotelværelser rundt omkring i Paris og arbejdede med at male motiverne set oppe fra det hus, han befandt sig i. Han malede de samme gader og pladser set fra forskellige synsvinkler, på forskellige tider af døgnet og i forskelligt vejrlig. Billedet kan ses i forbindelse med en dengang ny tendens i malerkunsten som impressionisterne lancerede: Man gentog bevidst sit motiv i sådanne lange serier for at udforske dets mangfoldige muligheder.

Pissarros billeder af denne type er både naturalistiske og eksperimenterende. Den underliggende optegning af kompositionen gengiver omhyggeligt udsigterne, som de så ud for maleren på et bestemt tidspunkt. Samtidig viser den impressionistiske malemåde et anonymt mylder af mennesker, huse, vogne og træer, der fremtræder som klatter. I billedets venstre side er horisonten lukket og betragteren gøres opmærksom på billedets fladhed. Ser man billederne på denne måde, bliver de enkeltvise klatter meget iøjnefaldende, grænsende til det abstrakte.

Stilart: Impressionisme

Camille Pissarro

Portræt af en dreng

1852-55

Olie på hørlærred

37 x 30 cm

Olie på hørlærred

37 x 30 cm

1852-55

Camille Pissarro

Landskab fra Antillerne, rytter og æsel på en vej

1856

Olie på pap

21,8 x 16 cm

Olie på pap

21,8 x 16 cm

1856

Camille Pissarro

Ved bækken Saint- Antoine, L’Hermitage, Pontoise

1876

Olie på lærred

54 x 65 cm

54 x 65 cm

1876

Camille Pissarro

Vinterlandskab, Éragny, aften

1894

Olie på lærred

54,5 x 65 cm

 

54,5 x 65 cm

1894

Camille Pissarro 

Et hjørne af haven i Éragny (kunstnerens hjem)

1897

Olie på lærred

65,5 x 81 cm

65,5 x 81 cm

1897

Camille Pissarro

Skt. Thomas

Ca. 1854

Pen og blyant på papir

124 x 160 mm

Pen og blyant på papir

124 x 160 mm

ca. 1854

Camille Pissarro

Rue Saint-Lazare, Paris

1897

Olie på lærred

35 x 27 cm

35 x 27 cm

1897

GRAFIK

Camille Pissarro

Høsprederne

1890, posthumt genoptrykt 1906

Radering

197 x 134 mm

Tilstand: 12. tilstand af 12

Eksemplar/oplag: Kendes ikke

35 x 27 cm

1897