1819-1903

Vilhelm Kyhn

Vilhelm Kyhn var landskabsmaler, og har især malet mange motiver fra Midtjylland. Han bevægede sig indenfor den danske nationalromantiske landskabstradition og viste helst stemningsfulde scener med fjorde og bakker.

Olie på papir

31 x 41,5 cm

1848

Olie på papir

31 x 41,5 cm

1848

Landskab fra Silkeborg

Landskab fra Silkeborg tager sig, for en umiddelbar betragtning, ud som en naturalistisk registrering af et stykke tilfældig natur, men dets kraftige udnyttelse af landskabskunstens standardrekvisitter gør det vanskeligt at betragte landskabet som bar naturalisme. Landskabet er her mere dramatisk iscenesat. Træerne i forgrunden har fået en vigtig rolle i billedet: De rager højt op over horisonten og giver en slående silhouetvirkning. Tendensen med at bruge enkeltstående, opragende figurer som træer, klipper eller bygninger til at skabe dramatik er typisk for Kyhn og i det hele taget for romantisk landskabskunst. Billedets for- og baggrund adskilles af en sø. Beskueren kan ikke foretage en imaginær vandring gennem billedet, men må nøjes med at betragte baggrunden fra forgrundens søbred. Billedet danner et “her” og et “hisset” med klare, metafysiske overtoner. Afstanden mellem for- og baggrund understreges af farvebrugen. Baggrundens lyngbeklædte bakker springer i øjnene med deres skønne, violette farvepragt, og træerne synes med deres hældning at række ud efter bakkerne, som var de et forjættet land på Den Anden Side.

Med disse virkemidler nærmer Kyhn sig en næsten kitsch-romantisk  landskabsopfattelse, som han var en af de få der strejfede i det ellers naturalistiske, danske guldaldermaleri.

Stilart: Romantik

Olie på lærred

30 x 42,5 cm

1867

30 x 42,5 cm

1867

Sommerlandskab. Hadsund. Studie

Olie på papir

24,5 x 33 cm

1871

Olie på papir

24,5 x 33 cm

1871

Pålandsstorm ved Bornholm, Rø. Studie