24. marts – 25. juni 2023

UNDERFUNDIGE

UNDERVERDENER.

GAUGUIN OG LILJA

Løsrevne vragdele, yppige muslinger og flirtende fabeldyr fra oceanets dyb mødes i et keramisk univers, hvor lerets og glasurens fabulerende egenskaber får frit spil. 

Med helt nye værker af Klara Lilja (f. 1989) inviteres den unge samtidskunst ind på museet til et aktualiseret møde med Jean René Gauguin (1881-1961), der er repræsenteret med flere værker i den faste samling. Udstillingen tager afsæt i Gauguins hovedværk Havmand og havfrue fra 1928, der flyttes ind i Zaha Hadids bygning, hvor den anbringes frit i rummet, så den kan ses fra alle sider. I samspillet med Liljas værker, der skildrer eksistentielle transformationer i et ’quirky’ univers af skønhed og gru, accentueres dramaet i Gauguins kolossale keramiske skulpturgruppe. For den dristighed, hvormed Gauguin har udfordret lerets elasticitet og glasurens formåen, giver spænding til figurgruppens vellystne kappestrid. Og hos Lilja genfindes det samme vovemod i arbejdet med det formbare materiale.

Udstillingens indfaldsvinkel er tematisk og fokuserer på fortællinger og motiver relateret til havets og myternes underverden. Lilja har da også skabt 17 helt nye værker med afsæt i oceanets gådefulde slugter. Her optræder farvestrålende koraller og sanselige søstjerner sammen med uhyggeligt afrevne lemmer i begyndende forrådnelse samt gevækster i tidlige stadier af nyt liv. Inspirationen finder Lilja i vores egen tids visuelle kultur, eksempelvis i computerspillens fantasyverden og på de sociale medier, men også i arkæologien og i livsstadiernes rytmiske foranderlighed. Herved forvandles leret til skulpturelle fortællinger med et sårbart og eksistentielt indhold, som åbner op for talrige fortolkninger.

Også Gauguins springvandsskulptur Havmand og havfrue, der blev erhvervet af Ordrupgaards stifterpar Wilhelm og Henny Hansen i anledning af Wilhelms 60 års fødselsdag i 1928, tager udgangspunkt i havet. Den sensationelle skulptur, der i samtiden blev beskrevet ’som det største porcelænsarbejde i verden’ var oprindelig placeret i Rosenhaven, hvor fabeldyrene med kælen hengivenhed rivaliserede om en fisk, der sendte kaskader af vand ud af sit gab. Af bevaringsmæssige hensyn er skulpturgruppen for længst ophørt med at være et springvand, og den er flyttet i sikkerhed indenfor i museets vinterhave, hvor den står op langs muren. Nu får publikum atter mulighed for at opleve skulpturen som tredimensionel. Foruden Havmand og havfrue, der blev skabt i samarbejde med porcelænsfabrikken Bing & Grøndahl, viser udstillingen yderligere syv værker af Gauguin, hvoraf to stammer fra museets egen samling og fem fra Clay Keramikmuseum.

Gauguin og Lilja, der er født med en forskydning på godt 100 år, betragtes begge som fornyere af den keramiske kunst. Og skønt de arbejder ud fra forskellige referencerammer, Gauguin med udgangspunkt i art decoen og Lilja i vores egen samtid, deler de den eksperimenterende tilgang til leret. Begge gestalter således nye fabulerende verdener med udgangspunkt i det uregerlige arbejde med overflader, glasurer og temperaturer. Og i udstillingen kommer dette til udtryk gennem livfulde havvæsner, hvis fascinationskraft forstærkes af glasurens forunderlige virkning.

Udstillingen kurateres af museumsdirektør Anne-Birgitte Fonsmark og overinspektør Dorthe Vangsgaard Nielsen. Klara Lilja skriver en tekst til udstillingens folder.

Udstillingen er generøst støttet af

Grosserer L. F. Foghts Fond

Arne V. Schleschs Fond

Toyota-Fonden

Statens Kunstfond

SKF logo red CMYK

Klara Lilja. Flesh Vase with Heart, 2023. Fotograf Anders Sune Berg

Jean Gauguin. Kysset. (ca. 1930). Fotograf Anders Sune Berg

Jean Gauguin. Havmand og havfrue. (1928). Fotograf Anders Sune Berg