1848 – 1903

Paul Gauguin

Paul Gauguin var i de tidlige år præget af impressionismen, men hans værk kan først og fremmest betegnes som symbolistisk. Da han i 1895 bosatte sig på Tahiti, var det som et led i en bevægelse væk fra civilisationen mod en tilværelse, der byggede på en drøm om paradis og primitivisme. Centralt for Gauguin er det søgende og eksperimenterende både i hans liv og værk.

Motivverden: Portrætter, opstillinger, landskaber, billeder med motiver fra Bretagne og tahitianske motiver.

Paul Gauguin

Portræt af en ung pige. Vaïte (Jeanne) Goupil

1896

Olie på lærred

75 x 65 cm

Olie på lærred

75 x 65 cm

1896

Portræt af en ung pige. (Vaïte (Jeanne) Goupil) er malet på Tahiti og forestiller en fransk pige Jeanne Goupil, der var datter af sagføreren Auguste Goupil, som havde bosat sig med familie i en plantage ved Papeete. Vaïte var hendes tahitianske navn, og faderen havde bestilt et portræt af hende hos Gauguin.

Der er et gennemtrængende symbolistisk udtryk i billedet: Farverne er stærke, tapetmønstrene og det maskeagtige ansigt hypnotiserer nærmest betragteren foran billedet. Som portræt af en ung pige er billedet særdeles gådefuldt. Skildringen af pigen Vaïte er helt underlagt billedets overordnet ornamentale karakter. Gauguin har indrammet pigen og hendes kjole med en blå konturlinie, der er med til at insistere på liniens og fladens betydning fremfor et volumen eller en krop. Den drømmeriske sfære er karakteristisk for Gauguins billedverden og på sin vis synonym med hans idé om en drømmeverden langt fra Europas civilisation.

Stilart: Symbolismepostimpressionisme

Paul Gauguin

Vinhøsten. Menneskelig elendighed (november)

1888

Olie på sækkelærred af jute

73,5 x 92 cm

Olie på sækkelærred af jute

73,5 x 92 cm

1888

I slutningen af 1888 boede og malede Gauguin sammen med Vincent van Gogh (1853-1890) i Arles i Sydfrankrig. De søgte motiver i omegnen, og Gauguin var især optaget af at koble de indtryk han fik med de erindringsbilleder, han bar indeni. I billedet her har han malet kvinder i dragter fra Bretagne — hvor han havde opholdt sig forinden — ind i en vingård fra Arles, mens hovedfiguren i forgrunden har ligheder med en peruviansk mumie, han havde set i Paris.

Nu ligger essensen egentlig ikke kun i at spore kilderne til Gauguins sammensatte motivverden. De er et skridt i retning af hans søgen væk fra en naturalistisk malet registrering af omverdenen frem mod et syntetistisk billede, der forener flere indtryk.

Billedudtrykket er symbolistisk og indadvendt: Det lukker for horisonten og bevæger sig ned i den både bogstavelige og åndelige tyngde, der præger kvinden i forgrunden. Som titlen angiver, tematiserer Gauguin en fundamental menneskelig elendighed i sit billede. Den melankolske figur og tone i billedet er typisk for hans værk i det hele taget, den er som regel ikke knyttet til en bestemt hændelse, men ligger som en basal og dominerende stemning i billederne.

Stilart: Symbolismepostimpressionisme

Paul Gauguin

De blå stammer. Din tur vil komme min skønne! (november) 

1888

Olie på sækkelærred
af jute

93 x 73 cm

Olie på sækkelærred
af jute

73,5 x 92 cm

1888

De blå stammer / Din tur vil komme skat! har en — for sin tid — meget særpræget komposition og farveholdning. Gauguin har inddelt lærredet i bølgende flader angivet med en mørk, søgende konturlinie. Farverne er komplementære som orange og lillablå, der sammensat giver en intens virkning. Perspektivet er utraditionelt: Markerne bag træerne næsten dækker for horisonten og tipper som en flade ud mod beskueren. Og ikke mindst de høje, ornamentale blå træer giver billedet et fremmedartet udtryk, der er typisk for Gauguins samlede værk.
Landskabets stærkt symbolske ladning farver også oplevelsen af de to næsten skjulte figurer til højre i billedet. Man aner et drama, men fortællingen er underspillet og så meget desto mere suggestiv.

Stilart: Symbolismepostimpressionisme

Paul Gauguin

Den lille drømmer, étude

1881

Olie på lærred

60 x 74 cm

Olie på lærred

60 x 74 cm

1881

I sit tidlige værk brugte Gauguin især de nære omgivelser med billeder af familien i og omkring hjemmet som motiv. Det drømmende barn, som ses her, er hans datter Aline, som blev født i 1877. Det er dog ikke det hverdagsagtige, trivielle liv, der er hovedsagen, men derimod store eksistentielle spørgsmål om liv, drøm og død, der tematiseres hos Gauguin.

I baggrundens tapet ses et tidligt eksempel på hans interesse for at give dekorationen en symbolsk betydning i maleriet. Her er det fuglens svæven til og fra reden, der kan associeres til f.x. barnets drøm eller kunstnerens tanker. Den amputerede og stivnede dukke med narredragt, der hænger på sengen i forgrunden, er med sin centrale placering og sit stærke udtryk også en essentiel og betydningsfuld detalje i billedet. Den tilfører billedet et uhyggeligt, næsten skæbnesvangert aspekt, som perspektiverer barnets drøm, og som gentages gang på gang i Gauguins senere værk.

Stilart: Symbolisme

Paul Gauguin

Adam og Eva

1902

Olie på olmerdug

59 x 38 cm

Olie på olmerdug

59 x 38 cm

1902

Paul Gauguin

Kvinde fra Tahiti

1898

Olie på sækkelærred

72,5 x 93,5 cm

Olie på sækkelærred

72,5 x 93,5 cm

1898

Paul Gauguin

Landskab fra Pont-Aven

1888

Olie på lærred

92 x 73 cm

92 x 73 cm

1888

Paul Gauguin

To vaser med blomster

ca. 1890-91

Olie på sækkelærred
af jute

65 x 43,5 cm

Paul Gauguin

Clovis

ca.1881-82