1854-1933

Laurits Andersen Ring

L.A. Ring er en af de mest fremtrædende repræsentanter for realismen i dansk kunst. Han var håndværkersøn og blev selv uddannet som håndværksmaler, før han blev optaget på Kunstakademiet. Gennem hele livet holdt han fast i sit udgangspunkt, både personligt og i sit værk. Han tog navn efter den lille sydsjællandske landsby, hvor han var født, og landbefolkningen og dens omgivelser blev hans stadigt tilbagevendende motivkreds. Karakteristisk for Rings malerier er en rå og direkte realisme. Han betragtede verden med et gennemtrængende blik, der er smerteligt skarpt og nådesløst, som i det første billede her, der fastholder erindringen om en barndomsoplevelse i landsbyen Ring.

Olie på lærred

55,5 x 47,5 cm

1885

55,5 x 47,5 cm

1885

Uden for et bondehus

Olie på lærred

59 x 78 cm

1887

55,5 x 47,5 cm

1885

Landsbygade med en gående mand. Vinter

Olie på lærred

42 x 31 cm

1888

42 x 31 cm

1888

En gammel pige

Olie på lærred

111 x 141 cm

1890

Olie på lærred

111 x 141 cm

1890

Den berusede mand
Motivet med den berusede mand, der er isoleret og trængt tilbage mod byens udkant, er en brutal fremstilling af afvigerens udstødelse fra flokken. Grumheden er indholdsmæssigt forstærket af, at scenen finder sted som del af børnenes sociale leg. Deres skamløst forvrængede ansigter vidner om en rå natur som det sørgelige grundlag for et samfund, der selv er trængt og ikke har medmenneskelig rummelighed. Med sit monumentale format står billedet som et manifest, der bekræfter Rings pessimistiske menneskesyn. Rings realisme begrænser sig ikke til en nøjagtigt registrerende genfortælling af begivenheder, og han lader os ikke stå som uskyldige og passive vidner til dette sceneri. Tværtimod skaber billedet et grundlag for identifikation mellem beskueren og den berusede mand, placeret som han er — næsten appellerende — midt i billedets forsvindingspunkt. Billedets og vejens linier leder imidlertid ikke blikket lige ind i dette punkt, men fører det i et sving til venstre og lader os i dette overrumplende og abrupte skred opleve den lette vaklen i det berusede blik. Stilart: Realisme

Olie på lærred

39,5 x 49,5 cm

1890

39,5 x 49,5 cm

1890

Susåen ved Lille Næstved

Olie på lærred

47 x 67 cm

1893

47 x 67 cm

1893

Oversvømmet eng. I baggrunden bakker. Solskin. Næstvedegnen

Olie på lærred

89 x 157 cm

1894

47 x 67 cm

1893

De blinde.

Blyant på papir

201 x 238 mm

1894

Blyant på papir

201 x 238 mm

1894

Noël. Fransk maler

Olie på lærred

29,5 x 65,5 cm

ca. 1897

29,5 x 65,5 cm

ca. 1897

En strøm mellem Karrebæk Fjord og havet

Olie på lærred

43,5 x 56 cm

1899

Olie på lærred

43,5 x 56 cm

1899

Lundbyes bænk ved Arresø
Af de lokale beboere ved egnen omkring Frederiksværk var Ring blevet fortalt, at maleren J. Th. Lundbye havde siddet på netop denne bænk, når han malede sine panoramaer over Arresø. Selv om historien måske ikke var sand udnyttede Ring dens mytologiske betydning til på én gang at fremhæve og tilsløre sin egen position. På den ene side kunne han hylde Lundbye som inkarnationen af en gylden tidsalder; på den anden side kommenterede han netop ved Lundbyes fravær guldalder-konstruktionens sammenbrud på kanten af det 20. århundrede. Billedet er intenst i sin jordnærhed og samtidig står bænken — som det centrale omdrejningspunkt — lysende hvid og skrigende tom som et koncentreret billede på fraværet. Selve landskabet, der for Guldalderen blev set som kilden til de ideale værdier, fortaber sig tilsvarende tomt bag bænken. Søens og markernes nøgne flader har ingen særligt betonede træk, men skyder sig formålsløst ind over hinanden. Træets frønnede stamme lukker effektivt for billedets venstre kant og dermed også for enhver tilbageskuen. Samtidig peger den øverste gren på et nyt og endnu ikke udforsket domæne. Stilart: Realismesymbolisme

Olie på lærred

63 x 81 cm

1899

63 x 81 cm

1899

Alene. Interiør ved lampelys med en mand siddende i tanker

Olie på lærred

27,5 x 45,5 cm

1900

27,5 x 45,5 cm

1900

Åløb ved forsommertid. Frederiksværk

Olie på lærred

95 x 146 cm

1901

95 x 146 cm

1901

Tidligt forår. Melby

Olie på lærred

45 x 37 cm

1903

45 x 37 cm

1903

Vintertåge. Hedehusene

Olie på lærred

29,5 x 39 cm

1904

29,5 x 39 cm

1904

Klar vinterdag henad aften. Baldersbrønde

Olie på lærred

86,5 x 71,5 cm

1906

86,5 x 71,5 cm

1906

Uden for et bondehus. To kvinder med en barnevogn

Olie på lærred

41 x 157 cm

1906

86,5 x 71,5 cm

1906

Tidlig forårsdag langs en vej med telegrafpæle og mælkebøtter i vejkanten

Olie på lærred

29 x 39 cm

1911

29 x 39 cm

1911

Moseparti i januar. I baggrunden til højre Baldersbrønde By

Olie på træ

20 x 29 cm

1912

Olie på træ

20 x 29 cm

1912

Mølle ved Karrebæksminde

Olie på lærred

70 x 85 cm

1917

70 x 85 cm

1917

Guldsmedeværksted

Olie på lærred

18 x 24 cm

1921

18 x 24 cm

1921

Vinterdag med mølle og stråtækt gård

Olie på lærred

86 x 105 cm

1922

18 x 24 cm

1921

Gade. St. Jørgensbjerg

Olie på lærred

36,5 x 28 cm

1925

36,5 x 28 cm

1925

I døråbningen. Ole Ring. Sankt Jørgensbjerg

Olie på lærred

80 x 58 cm

1928

80 x 58 cm

1928

”Domkirken set fra Vejen ned til Fjordvilla”. Parti fra Roskilde

Olie på lærred

67 x 85 cm

1929

67 x 85 cm

1929

“Den gamle Kastanie ved Laagen”