8. april – 11. september 2011

KAMPEN OM KUNSTEN. FYNBOERNE

Kampen om kunsten. Fynboerne er titlen på Ordrupgaards forårs– og sommerudstilling 2011, der viser værker af fynbomalerne Fritz Syberg (1862-1939), Johannes Larsen (1867-1961) og Peter Hansen (1868-1928) fra samlingerne på Ordrupgaard og Faaborg Museum. Kampen om kunsten. Fynboerne sætter for første gang fokus på de vigtige samlinger af fynboværker – skabt af to store mæcener i dansk kunst: Wilhelm Hansen og Mads Rasmussen. Deres samlinger opstod samtidig med fynboernes kunstpolitiske kamp i den såkaldte ”bondemalerstrid”. Striden udspillede sig som en avispolemik i Politiken i 1907 og gav kunstnergruppen en stærk position på samtidens danske kunstscene.

 

Kunstnernes kamp
Fynboernes motiver af bondens slidsomme liv blev set som et forsøg på at provokere den gode smag. Kritikerne gav fynbomalerne prædikatet ”bondemalere”, men de tog det til sig som en hædersbetegnelse.
Kampen om kunsten. Fynboerne viser, at Fynboerne ufortrødent fortsatte med at udvikle deres kunst ved at orientere sig mod udlandet. Fynboerne, for hvem kunsten var sanseoplevelser af det naturlige liv, vendte sig mod Frankrig. Her fandt de den rette inspiration og begyndte at eksperimentere med den impressionistiske tilgang til maleriet. Fynboerne formåede at sætte naturalisme, friluftsstudiet og motiver fra hverdagslivet på dagsordenen og kom styrket ud af striden.

Mæcenernes duel
Fra sidelinjen fulgte de to mæcener Wilhelm Hansen og Mads Rasmussen med i ”bondemalerstriden” og kæmpede deres egen indbyrdes kamp om, hvem der fik flest Fynboer på egne vægge. Mads Rasmussen gik af med sejren, og Wilhelm Hansen kastede sig i stedet over de franske impressionister.

Ordrupgaard og Faaborg Museum har indgået et tæt samarbejde om Kampen om kunsten. Fynboerne, der præsenterer 46 værker af de tre hovedskikkelser Fritz Syberg, Johannes Larsen og Peter Hansen. Udstillingen kan ses i Ordrupgaards franske galleri.

Peter Hansen, Pløjemanden vender

Fritz Syberg, Den første forårsdag. Anna Syberg og sønnen Hans, 1910. Faaborg Museum

Johannes Larsen, Aprilaften. Haven bag købmandsgården, 1893. Faaborg Museum

Johannes Larsen, Sommer, solskin og blæst. 1899. Fotograf Anders Sune Berg

Peter Hansen, Fra Zahrtmanns skole, 1890. Faaborg Museum

Peter Hansen, Gødningssamlere, 1904. Davids Samling