1818-1848

Johan Thomas Lundbye

J.Th. Lundbyes malerier forbindes i høj grad med det nationalromantiske landskab. Han fremmaner billedet af et konfliktløst og idyllisk Arkadien, som for den nutidige betragter får karakter af et tabt harmonisk univers. I det nationalromantiske landskab går menneskenes gøremål i spænd med dyrenes liv, og selv om naturens monumentalitet til tider får figurerne til næsten at forsvinde på lærrederne, opløses idyllen ikke. Egnen omkring Frederiksværk i Nordsjælland blev et tilbagevendende motiv hos Lundbye. Efter at hans far i 1836 i egenskab af officer var blevet stationeret ved raketkorpset i byen, opholdt Lundbye sig her i perioder, og malede billeder som dette.

Olie på papir

21 x 33 cm

1838

Olie på papir

21 x 33 cm

1838

Eng ved Arresøen

Olie på lærred

 57 x 73 cm

1841

Olie på lærred

 57 x 73 cm

1841

Sørup Vang
I motivet fra Sørup Vang har landskabets irregulære linier, dets perspektiviske uregelmæssigheder samt de brede eller aflange felter af lys og skygge, som opstår på grund af landskabets former, fanget Lundbyes interesse. Billedet minder os om, at han ikke var under indflydelse af Eckersbergs strenge og systematiske regler for centralperspektivisk rumkonstruktion, men at han lagde vægt på landskabets særheder. Vejen som snor sig til højre i maleriet er et nærmest fast element i Lundbyes landskaber. Vejen var et betydningsladet motiv for ham, og i den dagbog han førte fra 1842 til 1844, anvendte han ustandselig ordet “vej” som en metafor til at betegne alt, hvad der havde med en proces eller en udvikling at gøre. Han brugte både ordet om sit arbejde som kunstner og generelt om livsforløbets etaper, og som regel fandt han vejen svær at gå, både hvad angik hans kunstneriske løbebane og hans forsøg på at finde sig til rette med sig selv i etisk forstand. Stilart: Romantik

Olie på papir

23 x 26 cm

1842

Olie på papir

23 x 26 cm

1842

Stående hest. Studie

Olie på papir

29 x 52 cm

1843

Olie på papir

29 x 52 cm

1843

Gråvejrsdag ved gadekæret i Vejby

Olie på lærred

22 x 24,5 cm

1843

22 x 24,5 cm

1843

Stående ko. Studie

Olie på lærred

32 x 52 cm

1843

32 x 52 cm

1843

En kostald i en bondegård

Olie på lærred

22,5 x 24 cm

1846?

22,5 x 24 cm

1846?

To geder. Studie