1808 –1879

Honoré Daumier

Honoré Daumier er kendt for sit store, grafiske værk. Han tegnede politisk orienterede karikaturer og udførte litografier til de satiriske blade La Caricature og Le Charivari. Sine malerier derimod, viste han sjældent offentligt. Centralt for Daumiers værk er det samfundskritiske engagement.

Motivverden: Samtidsbegivenheder, portrætter, illustrationer til bogen “Don Quixote” af Miguel de Cervantes og dagligdagsscener fra Paris.

Olie på træ

42 x 27,5 cm

Ca. 1852

Olie på træ

42 x 27,5 cm

Ca. 1852

Bryderen

Daumiers malerier har ofte — og via det intime format — et anstrøg a privatsfære. Som om betragteren får adgang til en ikke kendt del af et ellers fuldt tilgængeligt område. I billedet her beskæftiger han sig med et yndet motiv i samtiden: en brydekamp. Men som noget særegent for Daumiers billedverden er fokus i høj grad rettet mod den ikke-kæmpende bryder, der i ensom majestæt træder frem i forgrunden ud mod betragteren. Det er hans blik tilbage mod arenaen, der giver kampscenen betydning. Kontrasten mellem billedets to scener forstærkes af kontrasten mellem lys og mørke, der fordeler sig på baggrund og forgrund, offentligt rum og privatsfære, aktivitet og passivitet, kraftudfoldelse og eftertænksomhed.

Stilart: Realisme

Olie på træ

42,5 x 38,5 cm

1864-66

Olie på træ

42,5 x 38,5 cm

1864-66

Don Quijote og Sancho Panza hvilende under et træ

Olie på træ

28,5 x 18,5 cm

1845-48

Olie på træ

28,5 x 18,5 cm

1845-48

Gadescene, Paris. Mor og børn

Akvarel på papir

Ca. 239 x 219 mm

Akvarel på papir

Ca. 239 x 219 mm

Skuespilleren, kopi