6. april – 3. november 2024

RUNE BOSSE – BAGVED OVERFLADEN

Rune Bosse indtager drivhuset i Kunstparken med en stedspecifik og levende skulptur, der genopliver husets oprindelige funktion som væksthus i et nyt format. Med en naturvidenskabelig og filosofisk undersøgende tilgang skaber Bosse en lodret voksende kornmark, der rejser sig monumentalt i rummet. Installationen indbyder til, at man bevæger sig ind i konstruktionen, hvor man omkranses af kornvægge for dernæst at stå over for sårbart blottede rødder, der normalt befinder sig gemt under jordens overflade. Bagved overfladen vil være i konstant forandring i hele udstillingsperioden, der løber fra april til november.

Rune Bosse (f. 1987) er for alvor slået igennem med forunderlige, levende skulpturer, hvormed han studerer naturens strukturer med poetiske og empiriske metoder, der er blevet hans kunstneriske DNA. I Bagved overfladen lader han den velkendte danske kornmark optræde som en arkitektonisk form, man kan bevæge sig ind i og omkring. Herved bliver man revet med af Bosses fascinerende undersøgelser af naturens kræfter samt dens underliggende skrøbelighed. 

Bagved overfladen består af lodrette tavler af blandede kornsorter og blomster, der placeres i en dobbeltcirkel. Fra ydersiden fremstår værket som en stor, levende skulptur, mens en passage leder ind i installationens indre. Værket har nærmest karakter af at være et naturvidenskabeligt laboratorie udformet i et visuelt betagende billedsprog. Med Bagved overfladen igangsætter Bosse nemlig organiske processer, der viser sig hen over tid. Værket vil være under konstant forandring; korn og græsser vil vokse, blomstre og visne igen, og man vil mærkbart kunne opleve solens påvirkning og årets gang. 

Bagved overfladen undersøger frøets iboende kræfter og røddernes komplekse mekanismer. Disse processer undersøgte Bosse første gang i 2014 med værket Levity, og dernæst i 2017 med installationerne Network og In, Around and All In-Between, der begge blev skabt i samarbejde med kunstnerduoen Studio Thinking Hand. 

Tanken om, at natur, krop og sind er tæt forbundne, gennemsyrer Bosses arbejde og danner afsæt for gentagende undersøgelser af menneskets indvirkning på naturen, naturens indvirkning på mennesket, og naturens indvirkning på sig selv. Når Bosse således nænsomt studerer rødder, planter, spirende korn og visne blade, er det et forsøg på at forstå naturens grundlæggende mekanismer samt se mennesket i lyset heraf. 

DRIVHUSUDSTILLINGERNE:
I en ny udstillingsrække inviterer Ordrupgaard hvert år i sommersæsonen en samtidskunstner til at skabe et stedspecifikt værk med fokus på klima og bæredygtighed til drivhuset i Kunstparken. Den første udstilling i rækken fandt sted i 2023 med deltagelse af Veronica Hodges, og i 2025 medvirker kunstnerduoen Nathalie Djurberg & Hans Berg. 

Udstillingsrækken er gjort mulig takket være en gennemgribende renovering af drivhuset fra 1921, der blev finansieret af Villum Fonden. 

Drivhusudstillingerne er støttet af:

Ny Carlsbergfondet

15. Juni Fonden

William Demant Fonden

Inge og Asker Larsens Fond til støtte af almennyttige formål

Dansk Tennis Fond

Ernst B. Sund Fonden