1810-1848

Christen Købke

Christen Købke interesserede sig i sit maleri ofte for små udsnit af naturen. Hans værk afspejler en tendens, som under delvis indflydelse fra tysk kunstteori var ved at gøre sig gældende i den tids danske kunst. Den tyske filosof G.W.F. Hegel argumenterede for, at kunstnerens valg af motiver stod ham frit for. Maleren skulle skildre det, som han bedst kunne leve sig ind i.

I 1833 var familien Købke flyttet fra Kastellet til Blegdammen ved Sortedamssøen uden for Københavns volde. I adskillige studier og malerier redegjorde Købke for de scenerier, som foldede sig ud omkring det ny hjem. Ifølge malerens bekendte var han som kunstner uhjælpeligt bundet af den virkelighed, som han kunne iagttage omkring sig. Uden et synligt forlæg var han ude af stand til at finde på billeder eller at opdigte motiver, og der synes altså at have været en indlysende grund til hans grundige registrering af området omkring Sortedamssøen i stribevis af tegninger og skitser.

Olie på lærred

23,5 x 33,5 cm

ca. 1833

23,5 x 33,5 cm

ca. 1833

Udsigt fra Kastelsvolden over Kastelsgraven og Langelinie ud mod kalkbrænderiet

Olie på lærred

52 x 25,5 cm

1834

52 x 25,5 cm

1834

Grosserer Andreas Reiersen

Olie på papir

24,2 x 27,8 cm

ca. 1837

Olie på papir

24,2 x 27,8 cm

ca. 1837

Parti ved Dosseringen. I forgrunden et pilekrat. Studie

Olie på papir

24,2 x 27,8 cm

Ca. 1837

Olie på papir

24,2 x 27,8 cm

Ca. 1837

Parti ved Dosseringen. I forgrunden et pilekrat. Studie
I skildringen af pilekrattet har Købke haft lejlighed til at vise to lag af vegetation: Forgrundens tynde grene og baggrundens massive popler. Han har gjort den ubetydelige bevoksning til hovedmotivet, og netop dette valg giver billedet betydning. Ved flygtige strøg af sine steder tynd og transparent maling har han videregivet sin fornemmelse af uhåndgribelig bevægelse i bladværket. Det er tydeligt, at malingen er lagt på med lette hurtige bevægelser. Effekten giver en fysisk fornemmelse, der minder om pilekrattets lette duven og om bladenes hurtige bevægelser i den lette vind. Købkes på én gang uprætentiøse og inderlige skildring af et tilfældigt pilekrat i nærheden af hans hjem er udtryk for en frisættelse af kunstnerisk subjektivitet. Stilart: Romantik

Olie på papir

27,5 x 39,5 cm

1839-40

Olie på papir

27,5 x 39,5 cm

1839-40

Oprørt sø, Capri. Studie