1841–1895

Berthe Morisot

Berthe Morisot markerer sig som en af få kvindelige kunstnere, der fik betydning i 1800-tallets kunstverden. Hun udviklede sin særlige impressionistiske malemåde ved at male i det fri og ved at eksperimentere med en varieret og udfordrende penselføring.

Motivverden: Portrætter, studier af kvindelige modeller, landskaber og billeder af “det moderne liv” især i Bois de Boulogne og i Paris’ omegn.

Berthe Morisot

Ung pige i det grønne. (Mlle Isabelle Lambert) 

1885

Olie på lærred

74 x 60 cm

Olie på lærred

74 x 60 cm

1885

Maleriet indgår i udstillingen Women Impressionists på National Gallery of Ireland, Irland og er retur i midt oktober 2024.

Ung pige i det grønne. (Mlle Isabelle Lambert) forestiller en ung pige — Isabelle Lambert — der var model for Morisot ved flere lejligheder. Morisot var øjensynlig interesseret i at indkredse ungpigesfæren kombineret med eller uddybet af de nye muligheder for at udtrykke sanselighed, der lå i den impressionistiske tilgang til maleriet.

Hun brugte også ofte sin datter Julie som model og sammenførte som i billedet her en indtrængende oplevelse af modellen med en sanseåbnende skildring af de nære omgivelser. Ligesom hovedparten af impressionisterne, der blev inspireret af deres nære omgivelser, fandt Morisot bl.a. udfordring i at male de umiddelbart tilgængelige rum i sit eget hus og i haven i Paris.

Stilart: Impressionisme

Berthe Morisot

Dame med vifte. Portræt af madame Marie Hubbard

1874

Olie på lærred

50,5 x 81 cm

50,5 x 81 cm

1874

Maleriet indgår i udstillingen Women Impressionists på National Gallery of Ireland, Irland og er retur i midt oktober 2024.

GRAFIK

Berthe Morisot

Liggende ung pige

Udateret

Radering

80 x 117 mm

Eksemplar/oplag: Kendes ikke

50,5 x 81 cm

1874