20. september 2023 – 7. januar 2024

ANNA OG MICHAEL ANCHER.

ET KUNSTNERISK PARLØB

I rækken af udstillinger om kunstnerhjem sætter Ordrupgaard i efteråret 2023 fokus på kunstnerægteparret Anna og Michael Ancher. Det er første gang, at en udstilling omhandler begge kunstnere og det kunstneriske samspil, som fandt sted i det fælles hjem i Skagen.

Indfaldsvinklen for udstillingen bliver det fælles billede Dagens arbejde bedømmes (1883, Statens Museum for Kunst), der både i indhold og form viser resultatet af det daglige kunstneriske parløb. I det hele taget sættes den kunstneriske dialog under luppen, og herved belyses både ligheder og forskelle – de to kunstnere imellem.

Til trods for bestræbelserne inden for det moderne gennembrudsmaleri går den akademisk skolede og monumentalt og figurativt arbejdende Michael Ancher for at være den traditionsbundne af de to; den af ægtefællerne, der står mest solidt på skuldrene af den danske guldaldertradition. Den knap så akademisk uddannede Anna Anchers tiltagende fordringsløse tilgang til maleriet, især i omgangen med lyset og farven, har positioneret hende som en markant skikkelse i 1880’ernes moderne gennembrud – og i stigende grad også som en pionerskikkelse i det 20. århundredes modernisme.   

Michael Ancher, Pigen med solsikkerne, 1893, Skagens Kunstmuseer

Anna Ancher, Interiør med klematis, 1913, Skagens Kunstmuseer