Skip to content

ANNE-BIRGITTE FONSMARK STOPPER SOM MUSEUMSDIREKTØR VED ÅRSSKIFTET

Anne-Birgitte Fonsmark, der fylder 73 år, stopper som direktør for Ordrupgaard d. 31. december 2023. Herefter fortsætter hun som chefkonsulent frem til udgangen af 2024, hvor hun går på pension. I det kommende år vil hun have fokus på faglige opgaver og blandt andet bistå med gennemførelsen af den længe planlagte udstilling Impressionismen og dens oversete kvinder samt færdiggøre bogprojekter inden for museets forskningsområde.

Tiden er kommet, hvor Anne-Birgitte Fonsmark, der har været museumsdirektør siden 1995, kan meddele, at hun ved årsskiftet overdrager posten til en ny direktør. Igennem de seneste 28 år har Anne-Birgitte udviklet Ordrupgaard fra at være et mindre museum med en fornem samling til at blive et moderne museumskompleks med mange tilbud samt velbesøgte udstillinger af internationalt format. Museets samlinger har tillige været på anmelderroste turnéer rundt i verden, hvorfor de er blevet kendte langt ud over landets grænser, og Anne-Birgittes publikationer udgør central forskning om museets historie og samlinger.

Det oprindelige Ordrupgaard, bestående af stifterparret, Henny og Wilhelm Hansens herskabsvilla samt tilhørende galleri, er i Anne-Birgittes direktørtid blevet udvidet ad flere omgange, så udstillingsarealet er blevet tredoblet. I 2005 fik Ordrupgaard sin første tilbygning, tegnet af stjernearkitekten Zaha Hadid, og i 2008 blev Finn Juhls hus en del af Ordrupgaard. Kunstparken blev indviet i 2013, og i 2018 kom Kunstlegepladsen, begge med værker af førende samtidskunstnere. Den seneste tilbygning af det anerkendte norske arkitektfirma Snøhetta, blev indviet i 2021, hvorved der blev skabt optimale forhold til bevaringen af museets kostbare samling af franske impressionister samt en række nye udstillingssale. Denne bygning blev som Hadids bygning primært finansieret af private fonde.

Blandt Anne-Birgittes internationale opgaver hører hendes promovering af Vilhelm Hammershøi i udlandet med store, retrospektive udstillinger af kunstneren på Musée d’Orsay i Paris og på Guggenheim Museum i N.Y. I 2000 blev hun inviteret med i det prestigefyldte, internationale netværk Bizot–gruppen bestående af museumsdirektører for verdens førende museer.

MUSEETS ANSATTE GENKENDER IKKE MEDIEKRITIK

Resultatet af den uvildige kortlægning af arbejdsmiljøet på Ordrupgaard, som Kulturministeriet har bestilt hos Human House på baggrund af artikler i Politiken og Frihedsbrevet, er kommet. Den viser, at museets ansatte ikke kan genkende den negative mediedækning af Anne-Birgittes ledelsesstil.

Kulturministeriet skriver i en pressemeddelelse d. 21. september: ”Kortlægningen er nu gennemført. Overordnet viser den, at de nuværende ansatte på museet ikke genkender den seneste tids medieomtale af arbejdsmiljøet og museumsdirektørens ledelse. De er generelt tilfredse med deres arbejdsplads.”

Human House indleder kortlægningen med følgende konstatering: ”Det kan kort nævnes, at størstedelen af informanterne (ledere og medarbejdere) uopfordret nævner, at de ikke kan genkende det billede, der bliver tegnet af pressen af organisationen og det eneste de ønsker, er arbejdsro”.

Der har været en overvældende stor opbakning blandt medarbejderne til at deltage i kortlægningen, så stort set alle med fast tilknytning til organisationen er blevet interviewet. I kortlægningen roses Anne-Birgitte ”af flere informanter for sin faglighed, venlighed og imødekommenhed,” skriver Human House, ligesom det fremgår, at medarbejderne ønsker, at ”de uigenkendelige og dårlige historier i medierne stopper”.

TRIVSELSBILLEDET ER PÆNT

Ifølge kortlægningen ligger det generelle trivselsbillede pænt over middel. Kortlægningen peger naturligvis på en række indsatsområder, hvoraf de fleste allerede er kendte fra arbejdspladsvurderingen fra 2022, og som arbejdsmiljøorganisationen i forvejen arbejder målrettet med. Dertil kommer som forventet nye problemstillinger, som må antages også at være kommet frem i museets arbejdspladsvurdering for 2023, der blev aflyst på grund af den uvildige kortlægning. Arbejdsmiljøorganisationen vil nu indarbejde de nye problemstillinger i handlingsplanen, som Anne-Birgitte vil have et stort fokus på, indtil hun stopper som direktør.

Indsatsen for arbejdsmiljøet er et fortløbende arbejde, som museet i forvejen gør en ekstra indsats for med arbejdspladsvurderinger med kortere intervaller, end de obligatoriske tre år.

ANNE-BIRGITTE FONSMARK FORTSÆTTER SOM CHEFKONSULENT

Anne-Birgitte udtaler: ”Jeg fylder 73 år til november, og eftersom kortlægningen viser et langt mere positivt billede af min ledelsesstil end det, der er kommet til udtryk i medierne, kan jeg nu med ro i sindet meddele, at jeg stopper som direktør som planlagt. I 2024 drosler jeg således ned, men jeg går ikke på pension endnu. Jeg fortsætter som faglig konsulent og bistår blandt andet med gennemførelsen af den ambitiøse udstilling Impressionismen og dens oversete kvinder, hvormed Ordrupgaard markerer 150-året for den første impressionistiske udstilling i Paris, og samtidig afslutter jeg igangværende publikationer med relation til museet. Jeg vil gerne takke Ordrupgaards dygtige og engagerede medarbejdere. Sammen har vi opnået flotte resultater, og jeg er overbevist om, at museet med nye kræfter i direktørstolen vil opleve fortsat fremgang og udvikling”.

Anne-Birgitte Fonsmark er uddannet mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet. Hun har været direktør for Ordrupgaard siden 1995 og har tidligere arbejdet som museumsinspektør på Ny Carlsberg Glyptotek.

Anne-Birgitte Fonsmark, Museumsdirektør for Ordrupgaard. Fotograf Paul Christian Hansen

Anne-Birgitte Fonsmark, Museumsdirektør for Ordrupgaard. Fotograf Paul Christian Hansen

GÅ IKKE GLIP AF NOGET

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du kan holde dig opdateret med særudstillinger og arrangementer