Hammershøi: Ung skov, Trørød, Sommer 1907

Vilhelm Hammershøi (1864-1916): Ung skov, Trørød, Sommer

Olie på lærred | 43 x 66 cm | 1907


Det var under et sommerhold i 1907, at Hammershøi malede dette skovbillede i Trørød nord for København. Til forskel fra kunstnerens åbne landskaber fx Tirsdagsskoven og Solregn. Gentofte sø, hvor fokus flyttes fra forgrund til mellemgrund, fra det nære til det halvfjerne, retter han i dette billede opmærksomheden mod forgrundens buskadslignende ungskov. Dertil angiver han – meget atypisk for landskabsbillederne – en vej ind i kompositionen i form af skovstien i billedets højre side. Maleriet er ligeledes enestående ved sin enstonige og slørede tolkning af skovmotivet, der med dets uhåndgribelige lys og diffuse stoflighed fremviser skovpartiet som en referenceløs verden på trods af titlens stedsangivelse.

Karakteristik

Vilhelm Hammershøi var den sidste store maler inden for den danske 1800-tals kunst. Han malede på baggrund af en moderne erfaring, men hans maleri brød aldrig med de grundlæggende regler, der havde dannet udgangspunkt for Guldalderkunstens billeder. Hans værk fremstår derfor med en særegen og markant karakter, der på én gang udtrykker hans selvstændige kunstneriske temperament og samtidig en længsel efter den gyldne tidsalder, hvis fundament var lagt i ruiner.

I 1898 flyttede Hammershøi med sin hustru Ida ind i Strandgade 30, hvor de boede til 1909. Den intime, kunstneriske tilknytning til det indre København gav hans kunst en ny retning. Hvor motivvalget før havde vekslet mellem figur- og landskabsmaleri, gjorde dette sted for alvor Hammershøi til interiørmaler. Stuerne blev hans stadige afsæt, og murenes og vinduernes grænse mod verden blev i næsten bogstavelig forstand baggrunden for hans maleri.

Se flere af Hammershøis værker på Kunstindeks Danmark.

Vilhelm6  Hammershøi. Ungskov, Trørød
KATEGORI
Den danske samling