Hammershøi: Interiør

Vilhelm Hammershøi (1864-1916): Stue med klaver og sortklædt kvinde. Interiør fra kunstnerens bolig. Strandgade 30

Olie på lærred | 63 x 52,5 cm | 1901

 

Hammershøi malede sine stuer enten tomme som i Støvkornenes dans i solstrålerne eller befolket med genstande og mennesker som dette, der hører til blandt de mere møblerede. Interiøret er skildret med en afmålt distance — både i farvens aftonede karakter og i den karakteristiske formelle opbygning, hvor billedets forreste plan står tomt.

 

En typisk figur hos Hammershøi er den rygvendte kvinde. Hun står ubevægelig som en søjle, ikke hengivet nogen handling, men tavst hensunket i sig selv. Hun er som møblerne — og hverken kvinden eller møblerne demonstrerer eller bærer på en egentlig mening. Alligevel er det, som om en usynlig betydning er til stede. Billedelementerne kunne antyde en allegori over kærligheden og kunsten: Ikke en levende og frugtbar udveksling, men et utilgængeligt sceneri, hvor kvinden og tingene, indkapslede som genstande, først og fremmest bliver billede på en melankolsk længsel.

 

Karakteristik

Vilhelm Hammershøi var den sidste store maler inden for den danske 1800-tals kunst. Han malede på baggrund af en moderne erfaring, men hans maleri brød aldrig med de grundlæggende regler, der havde dannet udgangspunkt for Guldalderkunstens billeder. Hans værk fremstår derfor med en særegen og markant karakter, der på én gang udtrykker hans selvstændige kunstneriske temperament og samtidig en længsel efter den gyldne tidsalder, hvis fundament var lagt i ruiner.

I 1898 flyttede Hammershøi med sin hustru Ida ind i Strandgade 30, hvor de boede til 1909. Den intime, kunstneriske tilknytning til det indre København gav hans kunst en ny retning. Hvor motivvalget før havde vekslet mellem figur- og landskabsmaleri, gjorde dette sted for alvor Hammershøi til interiørmaler. Stuerne blev hans stadige afsæt, og murenes og vinduernes grænse mod verden blev i næsten bogstavelig forstand baggrunden for hans maleri.

Stilart: Realisme, symbolisme

 

Se flere af Hammershøis værker på Kunstindeks Danmark.

hammershoej Interiør
KATEGORI
Den danske samling