Hammershøi: Solstråler

Vilhelm Hammershøi (1864-1916): Solstråler el. Solskin. “Støvkornenes dans i solstrålerne”

Olie på lærred | 70 x 59 cm | 1900

 

Dette billede kan ligne en undersøgelse af lyset i alle dets former: I refleksernes vibrerende spil hen over væggene og i de lette slagskyggers fald hen over gulvet, synes lyset nærmest at opløse rummets faste grænser. Samtidig får det i sig selv en fast form, idet det trænger ind med en styrke og et nærvær, så det manifesterer sig med en egen realitet. Næsten håndgribeligt falder det ind ad vinduet og lægger sig som en geometrisk form hen ad gulvet. På en gang synligt og immaterielt antager det en mystisk kvalitet, indfanget i det konkrete.  Hammershøi kaldte da også kort og godt billedet Solskin eller Solstråler, når han udstillede det. Den mere lyrisk fortællende titel Støvkornenes dans i solstrålerne fik det først senere.

 

Karakteristik

Vilhelm Hammershøi var den sidste store maler inden for den danske 1800-tals kunst. Han malede på baggrund af en moderne erfaring, men hans maleri brød aldrig med de grundlæggende regler, der havde dannet udgangspunkt for Guldalderkunstens billeder. Hans værk fremstår derfor med en særegen og markant karakter, der på én gang udtrykker hans selvstændige kunstneriske temperament og samtidig en længsel efter den gyldne tidsalder, hvis fundament var lagt i ruiner.

 

I 1898 flyttede Hammershøi med sin hustru Ida ind i Strandgade 30, hvor de boede til 1909. Den intime, kunstneriske tilknytning til det indre København gav hans kunst en ny retning. Hvor motivvalget før havde vekslet mellem figur- og landskabsmaleri, gjorde dette sted for alvor Hammershøi til interiørmaler. Stuerne blev hans stadige afsæt, og murenes og vinduernes grænse mod verden blev i næsten bogstavelig forstand baggrunden for hans maleri.

Stilart: Realisme, symbolisme

 

Se flere af Hammershøis værker på Kunstindeks Danmark.

solstråler
KATEGORI
Den danske samling