Sisley: Seinen ved Bougival

Alfred Sisley (1839–1899): Oversvømmelsen. Seinen ved Bougival

 

Olie på lærred | 50 x 65,5 cm | 1873

 

Typisk for Sisley interesserede han sig for dette uprætentiøse motiv med en slusevogters hus ved Seinens bred. Han har beskåret motivet traditionelt, men arbejdet eksperimenterende med spejlingen af bygningen og træerne i vandet. Den skitseprægede, impressionistiske malemåde giver et stærkt stemningsfuldt billede.

 

Med impressionismen ændredes også naturopfattelsen, som det ses, når man sammenligner med f.eks. Barbizon-skolens landskabsmalerier. Sisley og flere af de andre impressionistiske malere var desuden optaget af fabriksmotivet som tegn på den moderne industrialisering midt i naturen. De viste en uproblematisk, nærmest idyllisk sammenstilling af natur og kultur, som ligger fjernt fra opfattelsen af industrialiseringen som forurenende og naturødelæggende faktor i slutningen af det 20. århundrede.

 

Karakteristik

Alfred Sisley bosatte sig i lange perioder uden for Paris i forskellige byer langs Seinen. Her dyrkede han den impressionistiske malemådes mulighed for at skildre samspillet og modsætningerne mellem flodens egenart, bygningerne på land, træerne og vejrliget. Centralt for Sisley er hans nærmest klassiske impressionisme.

 

Motivverden: Landskaber og bybilleder især fra Louveciennes, Marly-le-Roi og Bougival langs Seinen.

Stilart: Impressionisme

 

Læs mere om Sisley på Musée d’Orsays hjemmeside.

Sisley Seinen
KATEGORI
Den franske samling