Samlingen

Wilhelm Hansens interesse for kunsten går tilbage til skoletiden, hvor han delte den med kammeraten – den senere fynbomaler – Peter Hansen. Peter Hansen introducerede Wilhelm til sine kunstnervenner, og flere af dem som for eksempel Viggo Johansen og Thorvald Bindesbøll blev Wilhelm og Hennys gode venner. Der findes flere værker af dem i samlingen. Parret vedblev hele deres liv at samle på billeder af danske kunstnere fra Guldalderperioden og fra deres egen samtid. Malerierne hang i privatboligen.

På Wilhelm Hansens mange forretningsrejser til Paris fik han øjnene op for det impressionistiske maleri. Det lykkedes ham i årene 1916-1918 at skabe en samling af malerier af blandt andet Manet, Monet, Renoir, Cézanne, Sisley og Gauguin, som var fuldstændig uovertruffen i Nordeuropa. Hvert værk var nøje udvalgt, og Wilhelm Hansen havde blandt andet rådført sig med den franske kunstkritiker Théodore Duret, som var ven med flere af impressionisterne og en af deres ivrige forsvarere i samtidens kunstdebat.

Wilhelm Hansen var en visionær person og helt karakteristisk satte han sig som mål at skabe en samling med op til tolv værker af alle betydningsfulde kunstnere fra Corot til Cézanne. Samlingen skaber – i et overskueligt omfang – et sammenhængende overblik over den tidlige modernistiske billedkunst.

I 1922 led Wilhelm Hansen et omfattende økonomisk og personligt nederlag, idet Landmandsbanken krakkede. For at indfri sin gæld var Wilhelm Hansen nødt til at sælge ud af sin franske samling, og en stor del af malerierne solgtes til udenlandske samlere. Wilhelm Hansen overvandt heldigvis krisen og begyndte snart at erhverve en ny række franske billeder til samlingen.

KATEGORI
Wilhelm Hansen