Pissarro: Rue Saint-Honoré

Camille Pissarro (1830–1903): Rue Saint-honoré, sol, morgen. Place du Théâtre Français

 

Olie på lærred | 65,5 x 54 cm | 1898

 

I de sidste ti år af sit liv malede Pissarro mange storbymotiver. Han lejede sig fx ind på hotelværelser rundt omkring i Paris og arbejdede med at male motiverne set oppe fra det hus, han befandt sig i. Han malede de samme gader og pladser set fra forskellige synsvinkler, på forskellige tider af døgnet og i forskelligt vejrlig. Billedet kan ses i forbindelse med en dengang ny tendens i malerkunsten som impressionisterne lancerede: Man gentog bevidst sit motiv i sådanne lange serier for at udforske dets mangfoldige muligheder.

 

Pissarros billeder af denne type er både naturalistiske og eksperimenterende. Den underliggende optegning af kompositionen gengiver omhyggeligt udsigterne, som de så ud for maleren på et bestemt tidspunkt. Samtidig viser den impressionistiske malemåde et anonymt mylder af mennesker, huse, vogne og træer, der fremtræder som klatter. I billedets venstre side er horisonten lukket og betragteren gøres opmærksom på billedets fladhed. Ser man billederne på denne måde, bliver de enkeltvise klatter meget iøjnefaldende, grænsende til det abstrakte.

 

Karakteristik

Camille Pissarro var den ældste i gruppen af impressionistiske malere. Han deltog i alle de otte legendariske impressionistudstillinger og kom til at indtage en slags kunstnerisk faderrolle i forhold til bl.a. Gauguin. Centralt for hans maleri er den meget konsekvente udforskning af, hvad man kunne kalde en klassisk impressionisme, kun afbrudt af en periode i slutningen af 1880’erne hvor han for en tid sluttede sig til pointilisterne.

 

Motivverden: Landskaber og havebilleder, billeder af landarbejdere, bybilleder og portrætter.

Stilart: Impressionisme

 

Læs mere om Pissarro på Musée d’Orsays hjemmeside.

Pissaro Honoré
KATEGORI
Den franske samling