Piet Mondrian. Vejen til modernismen

Den hollandske kunstner Piet Mondrian (1872-1944) er blevet kaldt vor tids mest radikale abstrakte maler. Han var banebrydende indenfor modernismen, og hans abstrakte værker står som ikoner for mange af det 20. århundredes kunstnere, designere og arkitekter. Men selvom de fleste derfor kender hans fingeraftryk, er det de færreste der ved, hvem Piet Mondrian er.

 

Udstillingen ”Piet Mondrian. Vejen til modernismen” råder bod på dette. Her præsenteres et bredt udvalg af Mondrians værker med fokus også på hans tidlige og mindre kendte arbejder, der knytter an til museets franske malerier. Den følger hans møde med kubismen i Paris op til første verdenskrig og hans udvikling af den abstrakte kunst, han er blevet så kendt for. Mondrian opholdt sig gennem længere perioder i Paris, hvor han lod sig inspirere af de brølende 1920’eres jazzmusik og byens kunstliv i øvrigt. Her indrettede han et iscenesat og meget gennemkonstrueret atelier med sit karakteristiske system af linjer og farvede felter.

 

Tak til OAK Foundation Denmark og Augustinus Fonden, der har muliggjort udstillingen.

Dato

28.august 2007 - 24.november 2007

KATEGORI
Tidligere udstillinger