Peter Hansen: Tærskende okser

Peter Hansen (1868-1928): Tærskende okser. Cività d’Antino

 

Olie på lærred | 71 x 98 cm | 1904

 

Tærskende okser. Cività d’Antino er en sydlandsk variation af et af Peter Hansens danske hovedværker, Pløjemanden vender (1900-1902). De tilrejsende danske malere gengav gang på gang den italienske landbobefolkning i eksempelvis scener fra høsten og især som her fra tærskepladsen i Cività d’Antino. For Peter Hansen og de andre Fynboere rummede motivet drømmen om et “jævnt, muntert og virksomt liv” i frihed og i pagt med naturen og i modsætning til det fordærvede moderne storbyliv. Bonden i Hansens kunst skal derfor snarere end udtryk for politisk agitation opfattes som et emblem på en vitalistisk livsanskuelse, der sætter forestillingen om det sunde og naturlige i højsædet: Bondepigen i billedet tumler let og behændigt de fire store okser og efter hendes ansigtsudtryk at dømme synes arbejdet at gå som en leg. Hun har ugenert bundet sin kjole op, så underkjolen kommer til syne, hvad der i 1904 – da billedet blev malet — helt sikkert blev opfattet som udtryk for hendes tvangfri kække charme, og hun slår dermed alt i alt grundtonen an i Peter Hansens kunst.

 

Karakteristik

Peter Hansen tilhører den gruppe af danske malere, der af indlysende grunde kaldes Fynboerne, idet de stammede fra og hovedsageligt virkede på Fyn. Peter Hansens værk indtager en selvfølgelig og central plads i Ordrupgaards samling af dansk kunst, da han og den jævnaldrende Wilhelm Hansen gik i skole sammen og livet igennem bevarede et venskab, der blandt andet lagde kimen til Wilhelm Hansens kunstinteresse. Et af de punkter, der har kunnet forene de to mænd, var respekten for det støt og flittigt arbejdende menneske. Wilhelm Hansen selv legemliggjorde dette arbejdsideal i alt hvad han foretog sig, mens Peter Hansen gjorde det til et nøglemotiv i sin kunst. For ham var Bonden indbegrebet af dette ideal, hvad enten han fremstillede danske bønder eller bjergbønderne i den danske kunstnerkoloni Cività d’Antino, en italiensk landsby i Abruzzerbjergene.

 

Se flere værker af Peter Hansen på Kunstindeks Danmark.

Peter Hansen. Tærskende okser
KATEGORI
Den danske samling