P.C. Skovgaard: Frederiksborg slot

P.C. Skovgaard (1817-1875): Udsigt fra Frederiksborg slot

 

Olie på lærred | 140 x 150 cm | 1842

 

Billedet blev oprindelig fremstillet som en del af en større rumudsmykning, som P.C. Skovgaard og J. Th. Lundbye udførte i 1842 til et rum i en københavner-lejlighed, der tilhørte Skovgaards onkel, Kristian Aggersborg. Udsmykningen bestod hovedsagelig af tre næsten lige store vægfelter og havde karakter af programkunst: Alle tre billeder viser en berømt historisk bygning i Danmark på baggrund af typiske, danske landskaber. Den nu splittede rumdekorationen var en hyldest til danskheden, en nationalromantisk ruminstallation og som sådan et overset hovedværk i den danske guldalderkunst.

 

Skovgaard viser ikke et repræsentativt billede af slottet ved eksempelvis at lade en fremtrædende facade udfylde størstedelen af billedfladen. Han ser i stedet væk fra bygningen — men viser os dog nok til, at vi véd, hvor vi er — og lader blikket glide ud over landskabet. Blikkets vandring gennem billedet fra synspunkt til horisont, fra slot til skov – billedliggjort i form af maleriets eneste aktører, de to vandrere, der i baggrunden er på vej ind i skoven – beskriver den gnidningsfri sammensmeltning af dansk historie og dansk natur, som var kernen i guldalderens verdensbillede.

 

Karakteristik

P.C. Skovgaard er kendt for at ramme noget særligt dansk i sine landskabsmalerier.  Han dyrkede især de danske bøgeskove som motiv i gennemarbejdede kompositioner, hvor solen skinner og alt ånder idyl. Ved at lægge vægt på det harmoniske i billederne medvirkede han i høj grad til at skabe vores forestilling om vores lands blide skønhed. P.C. Skovgaards landskaber bygger på – og sigter på at videregive – en bevidsthed om danskheden eller fædrelandsfølelsen via landskabet.

Stilart: Romantik

 

Se flere værker af P.C. Skovgaard på Kunstindeks Danmark.

P.C. Skovgaard Frederiksborg slot
KATEGORI
Den danske samling