Marstrand: Moccoli-aftenen

Wilhelm Marstrand (1810-1873): Moccoli-aftenen på Corsoen i Rom

 

Olie, pen og blæk på papir | 44,5 x 55 cm | Ca. 1848

 

Billedet her er malet under Marstrands anden studierejse til Rom og viser hans oplevelse af det romerske karnevals sidste nat. Karnevalsoptoget er på vej ned ad Roms hovedgade, Via del Corso, hvor det gælder om at slukke hinandens små vokslys kaldet moccoli.

 

Marstrand dyrker de pudsige og pikante optrin, der opstår i denne leg med forklædninger, lys og mørke. Han har søgt at få styr på det tumultariske sceneri ved at placere typerne strategisk i kompositionen. Til venstre ses en mor med barn som en beskyttende Madonna-type og til højre er der som modsætning hertil en letlevende kvinde med tilbedere. Centralt i billedet og midt imellem disse poler lyser tre hvidklædte kvinder op i mængden som gudinder.

 

En vigtig figur, der betoner den distancerede tilskuerposition, er en mandlig betragter med høj sort hat bagest på balkonen til højre i billedet. Han virker fremmed og står i ensom majestæt og signalerer melankoli midt i kådheden. Det synes som om Marstrand viser denne type som en parallel til sin egen rolle som en fremmed tilskuer til det eksotiske liv i Italien. Det er typisk for Marstrand — og vel også en af grundene til hans interesse for Holbergs skuespil — at han, midt i lystigheden, også altid har festens bagside, nemlig fordærvet og tristessen forbundet med følelsen af at være udenfor, med i billedet.

 

Karakteristik

Wilhelm Marstrand er i dag bedst kendt for sine genrebilleder fra Italien, som er malerier med scener taget fra Ludvig Holbergs skuespil samt et imponerende antal — ofte meget fortællende — tegninger. Hans produktion består endvidere af historiemalerier og portrætter som følger i Eckersbergs spor.

Typisk for genrebillederne og billederne med Holberg-motiver er en umådelig figurrigdom. Især billederne fra Italien viser et massivt opbud af forskellige mennesketyper i sceneagtige gengivelser af det — for en nordeuropæer — eksotiske, romerske gadebillede.

 

Se flere værker af Marstrand på Kunstindeks Danmark.

Wilhelm Marstrand. Moccoli-aftenen på Corsoen i Rom
KATEGORI
Den danske samling