Manet: Ung kvinde

Édouard Manet (1832–1883): Ung kvinde med en kande. Portræt af Mme Manet med en kande

 

Olie på lærred | 61 x 54,5 cm | 1858-60

 

Som det ofte gælder for Manets værk, er dette et komplekst billede. Det er et tidligt værk, og det fremstår umiddelbart som et portræt af hans elskede og senere kone Suzanne Leenhoff. Røntgen- og infrarøde optagelser af billedet har imidlertid vist, at det samtidig er et omarbejdet fragment af en større komposition. Manet har tilsyneladende arbejdet med et monumentalt salonstykke, hvor denne figur var placeret i storslåede arkitektoniske rammer.

 

Billedet har på subtil vis referencer til italiensk renæssancemaleri i den poetiske måde Suzanne er skildret på. Også farveholdningen og placeringen af figuren foran en vinduesåbning med udsigt til et klassisk landskab minder om italienske renæssance-billeder. Maleriet af Suzanne indskriver sig i en hel række af meget komplekse kompositioner, hvori Manet som avantgardist meget bevidst udforskede — og udfordrede — maleriets tradition.

 

Karakteristik

Édouard Manet indtager en skelsættende rolle i fransk kunst i 1800-tallet. Hans værker vakte voldsom diskussion i samtiden og hans eksperimenterende malemåde med brudte linier og brede sorte konturer lignede ikke noget, man tidligere havde set. Helt centralt hos Manet er den modernistiske fornyelse af maleriets tradition.

 

Motivverden: Monumentale figurkompositioner, portrætter, opstillinger, blomsterbilleder og billeder af “det moderne liv”.

Stilart: Realisme, modernisme

 

 

Læs mere om Manet på Musée d’Orsays hjemmeside.

Manet kvinde med kande
KATEGORI
Den franske samling