L.A. Ring: Den berusede mand

Lauritz Andersen Ring (1854-1933): Den Berusede mand

 

Olie på lærred | 111 x 141 cm | 1890

 

Motivet med den berusede mand, der er isoleret og trængt tilbage mod byens udkant, er en brutal fremstilling af afvigerens udstødelse fra flokken. Grumheden er indholdsmæssigt forstærket af, at scenen finder sted som del af børnenes sociale leg. Deres skamløst forvrængede ansigter vidner om en rå natur som det sørgelige grundlag for et samfund, der selv er trængt og ikke har medmenneskelig rummelighed. Med sit monumentale format står billedet som et manifest, der bekræfter Rings pessimistiske menneskesyn.

 

Rings realisme begrænser sig ikke til en nøjagtigt registrerende genfortælling af begivenheder, og han lader os ikke stå som uskyldige og passive vidner til dette sceneri. Tværtimod skaber billedet et grundlag for identifikation mellem beskueren og den berusede mand, placeret som han er — næsten appellerende — midt i billedets forsvindingspunkt. Billedets og vejens linier leder imidlertid ikke blikket lige ind i dette punkt, men fører det i et sving til venstre og lader os i dette overrumplende og abrupte skred opleve den lette vaklen i det berusede blik.

 

Karakteristik

L.A. Ring er en af de mest fremtrædende repræsentanter for realismen i dansk kunst. Han var håndværkersøn og blev selv uddannet som håndværksmaler, før han blev optaget på Kunstakademiet. Gennem hele livet holdt han fast i sit udgangspunkt, både personligt og i sit værk. Han tog navn efter den lille sydsjællandske landsby, hvor han var født, og landbefolkningen og dens omgivelser blev hans stadigt tilbagevendende motivkreds.

Karakteristisk for Rings malerier er en rå og direkte realisme. Han betragtede verden med et gennemtrængende blik, der er smerteligt skarpt og nådesløst, som i det første billede her, der fastholder erindringen om en barndomsoplevelse i landsbyen Ring.

Stilart: Realisme

 

Se flere værker af L.A. Ring på Kunstindeks Danmark.

L.A. Ring, Den berusede mand, 1890
KATEGORI
Den danske samling