Hammershøi: Interiør

Vilhelm Hammershøi (1864-1916): Interiør

Olie på lærred | 82,5 x 64 cm | ca. 1910

 

Dette interiørbillede er malet med tydelige, strukturerede penselstrøg, der ofte benævnes som Hammershøis modne stil. Bordet står demonstrativt på skrå i billedet og blokerer for en forklaring på, hvad den kvindelige figur foretager sig. Det hvid e forklæde indikerer, at hun er i gang med en køkkensyssel. Men da vi som beskueren ikke kan se, hvad hun laver, synes hverken handling eller fortælling at være fokus for maleriet. Hammershøi fremmaner en stemning af kontemplation, men ”forstyrrer” samtidig roen i billedet ved hjælp af det iscenesatte og demonstrative bordarrangement helt fremme i forgrunden. Denne spænding i billedet får os som beskuere til bogstaveligt at åbne øjnene og sanse det eksisterende.

Karakteristik

Vilhelm Hammershøi var den sidste store maler inden for den danske 1800-tals kunst. Han malede på baggrund af en moderne erfaring, men hans maleri brød aldrig med de grundlæggende regler, der havde dannet udgangspunkt for Guldalderkunstens billeder. Hans værk fremstår derfor med en særegen og markant karakter, der på én gang udtrykker hans selvstændige kunstneriske temperament og samtidig en længsel efter den gyldne tidsalder, hvis fundament var lagt i ruiner.

I 1898 flyttede Hammershøi med sin hustru Ida ind i Strandgade 30, hvor de boede til 1909. Den intime, kunstneriske tilknytning til det indre København gav hans kunst en ny retning. Hvor motivvalget før havde vekslet mellem figur- og landskabsmaleri, gjorde dette sted for alvor Hammershøi til interiørmaler. Stuerne blev hans stadige afsæt, og murenes og vinduernes grænse mod verden blev i næsten bogstavelig forstand baggrunden for hans maleri.

Se flere af Hammershøis værker på Kunstindeks Danmark.

Vilhelm Hammershøi. Interiør. (Ca. 1910). 500
KATEGORI
Den danske samling