Hammershøi: Interiør fra den store sal i Lindegården

Vilhelm Hammershøi (1864-1916): Interiør fra den store sal i Lindegården

Olie på lærred | 71 x 91 cm | 1909

 

Motivet stammer fra Riddersalen i Lindegården, en stor bindingsværksgård fra 16-1700-tallet, i Kalundborg. Hammershøi har sandsynligvisfået mulighed for at male i Riddersalen på et tidspunkt, hvor rummet med den omfattende stukornamentik er blevet sat i stand, men før der blev sat møbler ind. Typisk for Hammershøis interiørbillederfortsætter perspektivet via en åben dør ind i et andet rum. Men vi får som beskuere intet svar på, hvad der findes i dette rum, hvilket forstærker oplevelsen af det store, tomme rums uudgrundelighed.

Karakteristik

Vilhelm Hammershøi var den sidste store maler inden for den danske 1800-tals kunst. Han malede på baggrund af en moderne erfaring, men hans maleri brød aldrig med de grundlæggende regler, der havde dannet udgangspunkt for Guldalderkunstens billeder. Hans værk fremstår derfor med en særegen og markant karakter, der på én gang udtrykker hans selvstændige kunstneriske temperament og samtidig en længsel efter den gyldne tidsalder, hvis fundament var lagt i ruiner.

I 1898 flyttede Hammershøi med sin hustru Ida ind i Strandgade 30, hvor de boede til 1909. Den intime, kunstneriske tilknytning til det indre København gav hans kunst en ny retning. Hvor motivvalget før havde vekslet mellem figur- og landskabsmaleri, gjorde dette sted for alvor Hammershøi til interiørmaler. Stuerne blev hans stadige afsæt, og murenes og vinduernes grænse mod verden blev i næsten bogstavelig forstand baggrunden for hans maleri.

Se flere af Hammershøis værker på Kunstindeks Danmark.

Vilhelm Hammershøi. Interiør fra den store sal i Lindegården. (1909). 500
KATEGORI
Den danske samling