Hammershøi: Interiør. ”De fire stuer”

Vilhelm Hammershøi (1864-1916): Interiør. “De fire stuer”

Olie på lærred | 85 x 70,5 cm | 1914

 

Billedet er ligesom De høje vinduer malet i Hammershøislejlighed i Strandgade 25. Her har han skildret forløbet mellem lejlighedens fire stuer. Med de åbne døre har han ladet perspektivet fortsætte helt ind i den fjerneste stue. Den hvide skål på det lille bord i billedets højre side er også at finde i billedet Interiør fra omkring 1910. Den er et eksempel på, hvorledes Hammershøi i hvert enkelt interiørbillede arrangerer de forskellige billedelementer,således at de tilsammen med den valgte synsvinkel, beskæring og belysning skaber en nøje tilrettelagt og stringent billedkomposition.

Karakteristik

Vilhelm Hammershøi var den sidste store maler inden for den danske 1800-tals kunst. Han malede på baggrund af en moderne erfaring, men hans maleri brød aldrig med de grundlæggende regler, der havde dannet udgangspunkt for Guldalderkunstens billeder. Hans værk fremstår derfor med en særegen og markant karakter, der på én gang udtrykker hans selvstændige kunstneriske temperament og samtidig en længsel efter den gyldne tidsalder, hvis fundament var lagt i ruiner.

I 1898 flyttede Hammershøi med sin hustru Ida ind i Strandgade 30, hvor de boede til 1909. Den intime, kunstneriske tilknytning til det indre København gav hans kunst en ny retning. Hvor motivvalget før havde vekslet mellem figur- og landskabsmaleri, gjorde dette sted for alvor Hammershøi til interiørmaler. Stuerne blev hans stadige afsæt, og murenes og vinduernes grænse mod verden blev i næsten bogstavelig forstand baggrunden for hans maleri.

Se flere af Hammershøis værker på Kunstindeks Danmark.

Vilhelm Hammershøi. Interiør. De fire stuer(1914) 490
KATEGORI
Den danske samling