C.W. Eckersberg: Peterspladsen, 1813-16

C.W. Eckersberg (1783-1853): Parti af kolonnaden, som omgiver Peterspladsen i Rom

 

Olie på lærred | 34,5 x 27 cm | 1813-16

 

I billedet af Peterspladsen har Eckersberg nærmest ignoreret de to naturlige hovedmotiver i området foran Peterskirken: Han viser os hverken den imponerende kirkefacade med den berømte kuppel eller pladsens markante kolonnader i deres fulde udstrækning. Eckersberg har set mere på de muligheder for perspektivkonstruktion, som pladsens tværakse har budt ham på. Forgrundens kolossale — og minutiøst gengivne — søjler understreger afstanden mellem for- og baggrund, mens fontænerne, figurerne og obelisken angiver perspektivets indadførende linier.

 

Det er en indrammet udsigt med en stram rumopbygning, hvor der er lagt vægt på den særligt udvalgte vinkel og de muligheder, den giver. Som beskuere gøres vi opmærksomme. Vi manipuleres — ganske diskret — til at se omgivelserne fra en anden ideal vinkel end den gængse.

 

Karakteristik

C.W. Eckersbergs maleri er generelt kendetegnet ved en overbevisende og undersøgende brug af perspektivets muligheder. Desuden viser han radikalitet ved at vælge upåagtede udsnit af omgivelserne som hovedmotiver. Spørgsmål om perspektiv var kommet til at interessere Eckersberg under et studieophold i Paris. Da han senere kom til Rom rendyrkede han denne interesse i en serie prospekter af byens kendte seværdigheder. Ordrupgaards billede er et eksempel på et sådant prospekt.

Stilart: Klassicisme

 

Se flere værker af Eckersberg på Kunstindeks Danmark.

Eckersberg kolonnaden
KATEGORI
Den danske samling