Bygningerne

Ordrupgaard blev tegnet af arkitekt Gotfred Tvede (1863-1947) og opført i årene 1916-1918. Ved samme lejlighed blev den omfattende park anlagt.

 

Bygningerne udgør samlet et meget fint kompleks, hvor den enkelte bygnings stil, materialer og rummelighed nøje er afstemt efter dets funktion. De er på smukkeste vis inkorporeret i omgivelserne og tilbyder de besøgende et godt indblik i de idealer, som var herskende indenfor den del af datidens herskabsarkitektur, som på én gang var præget af det landlige og det eksotiske.

 

Ordrupgaard blev anlagt som et eksklusivt herskabshjem med tilhørende galleri. Udover hovedbygningen blev der opført boliger til anlægsgartneren og chaufføren, samt en vognport. Det fint udformede brændeskur og det eventyrlige pandekagehus udgør de øvrige bygninger i parkområdet.

 

Oprindelig skulle Ordrupgaard tjene som familien Hansens sommerbolig. Undervejs ændrede Wilhelm Hansen dog planer, måske fordi den efterhånden omfattende kunstsamling krævede større lokaler, men de dejlige grønne omgivelser og Henny Hansens store interesse for flora og fauna har utvivlsomt også spillet ind.

 

Den 14. september 1918 blev både bolig og samling indviet ved en storslået fest.

KATEGORI
Wilhelm Hansen