Parken

Ordrupgaards park blev anlagt af stadsgartner Valdemar Fabricius Hansen (1866-1953) i forbindelse med opførelsen af de nuværende bygninger i perioden 1916-1918. Oprindelig fungerede parken som både nytte- og lysthave. Det omfattende driveri og de mange frugttræer forsynede familien Hansen med frisk frugt og grøntsager året rundt, mens resten af arealet var udlagt til oplevelse og kontemplation.
Bagerst i parken, hvor der i dag er en eng, lå en mindre sø med en lille ø i midten. Til søen hørte en robåd, og der var udsigt til området fra pandekagehuset. Desuden var der anlagt små damme rundt omkring på grunden. Disse vandarealer er nu nedlagt.

main

 

Den nu drænede sø. I forgrunden ses fra venstre: Den svenske kronprins Gustav Adolf, Prinsesse Ingeborg, Prins Gustav og Henny Hansen, 1922.

KATEGORI
Wilhelm Hansen