Om museet

organisation

Kontakt


MUSEUMSDIREKTØR:
Anne-Birgitte Fonsmark

VED GENERELLE HENVENDELSER, KONTAKT OS PÅ:
Tlf 3964 1183
ordrupgaard@ordrupgaard.dk

 

VED PRESSEHENVENDELSER, KONTAKT VENLIGST:
ordrupgaard@ordrupgaard.dk

Ordrupgaards rammeaftale 2014-2017 kan downloades her

Ordrupgaard er midlertidigt lukket pga. opførelsen af den nye tilbygning Himmelhaven, som er tegnet af den norske tegnestue Snøhetta.
Vi forventer at genåbne i maj 2021. Vi vil løbende slå ledige stillinger op via nedenstående link.

Af GDPR-hensyn kan vi desværre ikke tage imod ansøgninger via mail.

Her kan du se om der er ledige stillinger, og søge dem. Tryk venligst HER
Hvis du gerne vil sende en uopfordret ansøgning så tryk HER

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2019
Download årsrapport 2019 her

Historik:

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2018
Download årsrapport 2018 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2017
Download årsrapport 2017 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2016
Download årsrapport 2016 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2015
Download årsrapport 2015 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2014
Download årsrapport 2014 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2013
Download årsrapport 2013 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2012
Download årsrapport 2012 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2011
Download årsrapport 2011 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2010
Download årsrapport 2010 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2009
Download årsrapport 2009 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2008.
Download årsrapport 2008 her

Download og læs Ordrupgaards årsrapport 2007.
Download årsrapport 2007 her

I slutningen af 2009 blev Ordrupgaards advisory board etableret. Medlemmerne af boardet er:

 

Brian Mikkelsen. Formand, adm. direktør for Dansk Erhverv

 

Finn Junge-Jensen. Næstformand, tidligere rektor for CBS

 

Bodil Nyboe Andersen, tidligere nationalbankdirektør

 

Arne Bang Mikkelsen, tidligere adm. direktør for Bella Center

 

Kenneth Plummer, CEO i M2FILM

 

Fritz Schur, adm. direktør Fritz Schur Gruppen

 

Christian Schønau, Hofchef

 

Maria Rørbye Rønn, generaldirektør for DR

 

 

Med deres ekspertise inden for en bred vifte af områder rådgiver medlemmerne Ordrupgaard i arbejdet med museets strategiske udvikling og samarbejde med erhvervslivet.

 

Medlemmerne af Ordrupgaards advisory boardet virker også som ambassadører for museet

Fakturering foregår elektronisk.

Ordrupgaards oplysninger
CVR-nr.: Dk 67 11 75 14
EAN-lokationsnummer: 5798 000 794788
Bank: Danske Bank, Holmens Kanal 2-12 1092 København K
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK6802164069063632

Oplys venligst reference

Design: Askvig-Stitz A/S

Programmering: Mediastyle

Projektleder: Tina Tramp

Foto: Ordrupgaard, Adam Mørk, Tobias Toyberg, Pernille Klemp, Søren Østerlund, Andreas Omvik m.f.

Kulturministeriets whistleblowerordning

Ordrupgaard er en del af Kulturministeriets whistleblowerordning, som dækker alle statsinstitutioner på ministerområdet. Du kan læse mere om whistleblowerordningen neden for og i vedhæftede dokument.

Du kan som ansat i Ordrupgaard, som samarbejdspartner til Ordrupgaard og som ansat hos en samarbejdspartner sende oplysninger om kritisable forhold ind til Kulturministeriets whistleblowerordning.

Du kan f.eks. sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, seksuel chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du kan sende oplysninger ind til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet, fx ved at anvende en anonym e-mailadresse og sende din indberetning fra en computer uden for din arbejdsplads/din egen internetopkobling. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter. Hvis du ønsker at bevare din anonymitet, skal du desuden være opmærksom på, at du ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos m.v. utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet.

Du skal være opmærksom på, at der vil kunne forekomme helt ekstraordinære tilfælde, hvor f.eks. politiet vil forsøge at indhente oplysninger om en person, der har indgivet en indberetning anonymt, for at afværge forbrydelser, der kan indebære fare for statens sikkerhed eller menneskers liv eller helbred.

Din henvendelse håndteres i første omgang af Kulturministeriets Koncern HR, der sørger for videresendelse til os. Kulturministeriets Koncern HR orienterer departementschefen om din indberetning, og vi vil også underrette Koncern HR og departementschefen om resultatet af vores behandling af din indberetning.

Når du sender oplysninger ind, ser vi på dem hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, vil vi kommunikere med dig via den mailadresse, du har sendt indberetningen fra. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved at tjekke din mailboks og svarer på evt. spørgsmål fra os.

Ønsker du at benytte whistleblowerordningen, skriver du til:

whistleblowerordning@kum.dk

Du kan også skrive til Kulturministeriets whistleblowerordning via digital post.

Du kan desuden læse mere om ordningen her

Vi behandler dine persondata i overensstemmelse med persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Du kan læse mere her