Nyklassicisme

Nyklassicisme

Nyklassicisme er et stilbegreb, der var fremtrædende inden for kunst og arkitektur i årene omkring slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. Nyklassicisme udspringer af oplysningstiden, hvor man var optaget af tanken om en ideel og fornuftstyret verden.

Antikken som ideel verden

De nyklassicistiske kunstnere tilstræbte antikkens idealer i deres kunst, idet antikken ansås for at være det ideelle billede på en verden i harmoni og orden. Stilen bygger således på en fascination af antikkens græske og romerske kunst. Nyklassicismen blev en dominerende stil, der understøttede oplysningstidens tanker om en ideel og fornuftstyret verden, og stilen dannede også mode for tøj, møbler og indretning i det hele taget.

 

Linier i historien og maleriet

De antikke idealer ses i de nyklassicistiske billeder både i form af valg af motiv, i komposition og i malemåde. Motiverne er ofte scener fra den antikke mytologi og historie, og ikke sjældent har billederne et politisk indhold, som fx kunne fungere som henvisning til begivenheder i kunstnernes samtid. Det kunne eksempelvis henvise til Den franske revolution. Man kan sige, at kunstnerne spejlede deres egen samtid i de begivenheder, der fandt sted i antikken.

Figurerne i de nyklassicistiske malerier ligner ofte skulpturer, bærer antikiserede klædedragter eller er afbildet nøgne, ligesom det er almindeligt i den antikke kunst. Arkitekturen i sceneriet er også tit inspireret af den antikke arkitektur.

Tematisk fokuserer nyklassicismen overordnet på skarpe kontraster fx mellem pligt og følelse, mellem mandigt og kvindeligt eller mellem krig og kærlighed. Disse kontraster er ofte understreget med tydelige virkemidler såsom stærkt lys mod dybt mørke, spændstige figurer figurer overfor sammensunkne og påklædte figurer overfor afklædte.

Den for nyklassicismen karakteristiske lineære tendens i malemåden gør, at alle dele klart kan isoleres fra hinanden. Det er typisk, at de nyklassicistiske malerier er meget klart malet. Der er gjort grundigt rede for alle detaljer og overflader, så de fremstår helt tydeligt og genkendeligt for betragteren.

Ingres på Ordrupgaard

De førende franske nyklassicistiske malere er Jacques-Louis David (1748-1825) og hans elev Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867). På Ordrupgaard hænger det eneste maleri af Ingres, som findes på danske museer. Maleriet hedder Dante overrækker Den guddommelige komedie til Homer og er malet omkring 1827.

Både David og Ingres´ kunst er nyklassicistisk i sin grundtanke og næsten helt helliget figur- eller historiemaleriet, der i kunstakademiernes hierarki rangerede højere end portrætkunsten, landskabskunsten, stilleben og genremaleri.

Læs om Ingres og Ordrupgaards maleri Dante overrækker Den guddommelige komedie til Homer