Forskning

forskning_stor
Forskning på Ordrupgaard
Forskningsindsatsen på Ordrupgaard tager udgangspunkt i museets ansvarsområde og aktiviteter.

Forskningsprojekt: Wilhelm Hansens samling i et internationalt perspektiv

3-årigt ph.d.-projekt, 2012-2015

Ordrupgaard indgik i 2012 i et samarbejde med Aarhus Universitet om et ph.d.-projekt til belysning af museets tidlige historie. I de følgende tre år, frem til 2015, skal ph.d.-studerende Rasmus Kjærboe forske i, hvilke nationale og internationale paralleller, der er til den unikke samling af fransk kunst, etatsråd Wilhelm Hansen (1868-1936) grundlagde i årene 1916-18. Til forskningsprojektet anvendes en række aktuelle tilgange af teoretisk og metodisk art samt et udvidet materiale omhandlende institutions- og museumshistorie globalt. Målet er at vise, på hvilken måde Ordrupgaard placerer sig inden for en eksklusiv og betydningsfuld kategori af såkaldte samlingsmuseer i Europa og USA og at skabe den første samlede fremstilling og fortolkning af den indsats, en række privatsamlere gjorde for skabe museer for modernismens kunst. Projektet var støttet af Ny Carlsbergfondet.

Ansvarlig for projektet:

Ph.d.-stipendiat Rasmus Kjærboe i samarbejde mellem aarhus Univeristet og Ordrupgaard.

Rasmus Kjærboe forsvarede sit Ph.d projekt den 30. juni 2016.

Projektet kan downloades her 

Læs også Rasmus Kjærboes artikel i tidsskriftet Museum and Society, hvor han præsenterer Ordrupgaard, som villaen og kunsten kunne opleves i årene 1918 til 1922, lige efter 1. verdenskrig.

Forskningsprojekt: Camille Pissarro og Fritz Melbye

I sin ungdom modtog den senere så berømte impressionist Camille Pissarro (1830-1903) omfattende undervisning og vejledning fra den danske maler Fritz Melbye (1826-1869). Pissarros tidlige rejser i Vestindien og Venezuela sammen med Fritz Melbye er i dag kendt stof, men selve udvekslingen imellem den yngre elev og den etablerede kunstner er ubelyst og uundersøgt i den internationale forskning. Projektet repræsenterer derfor en igangværende indsats af internationalt tilsnit for at indsamle og fortolke materiale om forholdet mellem Pissarro og Melbye. Af særlig interesse er her forholdet mellem den unge dansk-franske kunstners første uddannelse, der skete i mødet med en dansk malertradition, og hans senere udvikling, der førte frem til den franske impressionisme.

Ansvarlig for projektet:

Direktør Anne-Birgitte Fonsmark,

Seneste forskningsresultater:

Forskningsbaseret katalog over den franske samling. Mere end tolv års forskning i den franske samlings kunstværker er blevet samlet i museets ræsonnerede katalog, der dokumenterer alle tilgængelige faktuelle oplysninger om samtlige malerier, skulpturer, tegninger og grafiske blade ejet af museet. Kataloget er gennemillustreret i farver på baggrund af omfattende nyoptagelser og indeholder udtømmende kildehenvisninger og bibliografier. Undervejs er arbejdet med at udrede provenienshistorie, arkivmateriale og andre studier blevet støttet af offentlige og private fonde. Fransk kunst på Ordrupgaard. Forskningsbaseret katalog 2011.

Bestilles på ordrupgaard@ordrupgaard.dk