Flipped museum

 

Med projektet Flipped Museum vender Ordrupgaard kunstundervisningen på hovedet. I stedet for at skoleklasserne udelukkende kommer til os, vil vi forsøge at komme til jer – ind i klasserne, til eleverne på en let forståelig og tilgængelig måde gennem et genkendeligt medie.

Flipped museum består af otte små videoer på 5-10 minutter, som hver berører en tematik, der er relevant at bruge i undervisningen. Fem af videoerne handler om forskellige elementer af billedanalyse, to er historiske gennemgange af henholdsvis dansk og fransk kunst i 1800-tallet og én er specielt møntet på franskundervisning fra 7-klasse og op efter.

Videoerne kan ses hver for sig, for at gå i dybden med enkelte elementer og understreje vigtigheden af forskellige komponenter i den klassiske billedanalyse. Eller de kan afspilles samlet som en del af et længere undervisningsforløb. De er let formidlet og generere hurtigt forståelse og overblik hos elever fra 6.klasse og frem.

Hør Jacob fortælle om hvorfor og hvordan man laver billedbeskrivelser af et kunstværk. Billedbeskrivelsen er nemlig grundstenen i en billedanalyse og det åbner op for fortolkning af kunstværker og gør billedet lettere tilgængeligt hurtigt.

Hør Liv fortælle om hvordan man snakker om et billedes komposition og hvad forskellige kompositioner er og gør. Kompositionen er et vigtigt element i hvordan billedet kommunikere en fortælling eller understøtter et tema eller budskab.

Hør Sofie fortælle om hvorfor farverne i et maleri aldrig er tilfældige og hvordan farver både kan skabe synseffekter eller vække stemninger og følelser hos beskueren.

Hør Jacob fortælle om forskellige kunstteknikker – som blyant, akvarel og oliemaling. Forskellige teknikker giver forskellige udtryk i billedkunsten og er vigtige at forholde sig til i en billedanalyse.

Hør Jacob fortælle om hvordan man kan bruge indlevelse i en billedanalyse – som et modstykke til billedbeskrivelsen. Hvordan dine personlige følelser og tanker omkring et kunstværk spiller ind på både fortolkning og personlig oplevelse.

Hør Ann gennemgå hovedtrækkene i den danske kunst fra slutningen af 1700-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Fra Eckersbergs klassicisme, over romantikken og til det moderne gennembrud med L.A. Ring og Wilhelm Hammershøi.

Hør Ann gennemgå hovedtræk i de franske stilarter fra midten af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Over impressionismen, symbolismen, pointillismen og modernismen – noget af den mest skelsættende kunst i verdenshistorien.

Hør Liv gennemgå den franske impressionisme og få en række kunstbegreber præsenteret på fransk, som kan bruges til billedpræsentationer og samtale i franskundervisningen.

Om Ordrupgaard

Ordrupgaard er grundlagt af forsikringsmanden Wilhelm Hansen i 1918. Dansk og fransk kunst var hans store passion, og han samlede intensivt gennem hele sit liv. Ordrupgaard blev således opført med tilhørende galleri for at kunne fremvise hans store samling af fransk impressionisme for den danske offentlighed. I 1953 åbnede Ordrupgaard som statsligt museum, og den dag i dag rummer museet stadig Nordeuropas største impressionistiske samling.

Læs mere om Ordrupgaard

Ordrupgaard lukker midlertidigt

Fra december 2017 til januar 2019 opføres en ny tilbygning til Ordrupgaard kaldet Himmelhaven. Det betyder at museet lukker i to år mens hele samlingen udlånes til museer i Danmark og udlandet. Det betyder desværre også at skoleklasser fra folkeskolen og gymnasiet ikke kan komme på besøg og bliver undervist i Ordrupgaards samling i lukkeperioden.

Læs mere om lukkeperioden