Info om byggeprocessen

Midlertidig lukning i byggeperioden

Ordrupgaard har tidligere oplyst, at museet skulle lukke fra september 2017 og to år frem på grund af det omfattende byggeprojekt Himmelhaven, tegnet af den norske tegnestue Snøhetta.

Slots- og Kulturstyrelsen, der på vegne af Ordrupgaard har bygherrerollen på byggeprojektet og varetager projektledelsen, har nu haft opgaven med udbygningen i udbud, og efter udbudsrunden er det styregruppen bag byggeprojektets vurdering, at der ikke er modtaget tilstrækkeligt antal ansøgere til at sikre en effektiv konkurrence om opgaven. Derfor skal der en ny udbudsrunde til.

Museet ønsker derfor at orientere sine gæster og samarbejdspartnere om, at nedlukningen af museet udsættes til december 2017, og at sommerens særudstilling Masterpieces. From Degas to Hammershøi forlænges henover efteråret.

Himmelhaven forventes at stå færdig i 2019. I hele byggeperioden vil Ordrupgaard være aktiv på www.ordrupgaard.dk samt på museets Facebook- og Instagram-profil. På disse kanaler kan interesserede løbende følge med i byggeprocessen, finde information om aktiviteter i Kunstparken eller få besvaret diverse spørgsmål i et dertil indrettet info-rum, som vil være aktivt i hele byggeperioden.

FAQ om nedlukning af Ordrupgaard

Hvorfor er det nødvendigt at lukke Ordrupgaard ned, mens der ombygges?

-I byggeperioden har vi blandt andet af hensyn til vores kostbare værkers sikkerhed udlånt værkerne til museer i både Danmark og udlandet, mens resten af den faste samling vil blive opmagasineret, og derfor er der reelt set ikke et museum længere, før vi genåbner, når Himmelhaven står færdig.

Hvad går ombygningen ud på?

-Det er en meget omfattende ombygning, Ordrupgaard skal igennem, men vi ender med et flot og moderne museum, der er indrettet til at huse hele den permanente samling, som Ordrupgaard ejer, til glæde for museets gæster.

Læs mere om ombygningen

Hvorfor afskediger Ordrupgaard i alt 39 medarbejdere?

-Det er bestemt med tungt hjerte, at vi siger farvel til gode og trofaste medarbejdere, men med værker udlånt til museer andre steder i landet og i udlandet og resten pakket ned i sikkerhed, så er der ikke noget museum at passe på længere.

 Hvorfor bliver byggearbejdet forlænget?

– Slots- og Kulturstyrelsen, der på vegne af Ordrupgaard har bygherrerollen på byggeprojektet og varetager projektledelsen, har nu haft opgaven med udbygningen i udbud, men efter udbudsrunden har styregruppen bag byggeprojektet vurderet, at der ikke er modtaget tilstrækkeligt antal ansøgere til at sikre en effektiv konkurrence om opgaven. Og derfor skal der en ny udbudsrunde til.

Er det fortsat nødvendigt at fyre de 39 medarbejdere, når nu lukningen af museet bliver rykket?

-Ja, desværre; lukningen af Ordrupgaard kommer stadig til at ske. Nu bliver sidste åbningsdag i december måned i stedet for september.

Kunne I ikke have planlagt det bedre, så det ikke var nødvendigt først at varsle medarbejderne – og nu trække i land?

-Selve planlægningen af byggeprojektet ligger i Slots- og Kulturstyrelsen. På museet har vi i samklang med dem forsøgt at udvise rettidig omhu ved løbende at orientere vores medarbejdere om de ændringer, der var på vej. Hvis vi havde haft viden om, at der ganske enkelt var for få, der bød ind på opgaven i udbudsrunden og prækvalifikationen, så ville vi selvfølgelig have justeret vores handleplan.

Hvornår lukker Ordrupgaard så endeligt ned?

-Ud fra vores oplysninger fra Slots- og Kulturstyrelsen, der står for projektstyringen og udbudshåndteringen af Himmelhaven, forventer vi at lukke ned i december måned, så styrelsen kan få nøglerne ved årsskiftet og gå i gang med at anlægge byggepladsen og opsætte skurvogne. Spørgsmål om byggesagen skal man rette til Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Hvornår genåbner Ordrupgaard?

-Hvis alt – fra nu af – går uden problemer, arbejder Slots- og Kulturstyrelsen med en tidslinje, hvor museet kan genåbne ved udgangen af 2019. Så snart museet bliver orienteret om det endelige tidspunkt for genåbning, vil vi melde det ud.

 

 

KATEGORI
Himmelhaven tilbygning